Skip to main content

Pro zaměstnavatele

Spolupracujte s námi

Partnerství
Inzerce
Eventy

Jsme součástí Univerzity Palackého v Olomouci. Poskytujeme příležitosti k růstu studentům i absolventům, rozvíjíme jejich kompetence, zvyšujeme jejich uplatnitelnost na trhu práce. Kariérní centrum poskytuje zejména konzultace v oblasti kariérního poradenství, rozvojové kurzy, tréninky a workshopy, assessment a development centrum na zkoušku, setkávání se zaměstnavateli a další aktivity zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce.

Díky spolupráci s námi se dostanete do povědomí studentů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci studuje přes 22 000 studentů na osmi fakultách ve více než 240 různých oborech.

Registrovaná organizace může na portálu zdarma inzerovat nabídku pracovních příležitosti, brigád, stáží či dobrovolnických příležitostí. Spolupráce s námi však může mít mnoho podob. Staňte se naším partnerem a prezentujte svoji organizaci studentům a absolventům naší univerzity.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí Kariérního centra Vladimíru Sedláčkovou nebo koordinátorku Jitku Janečkovou Moťkovou.