Skip to main content

Leadership matters!


Jak integrita, Hodnoty a Vize ovlivňují naši budoucnost.

Kurz rozvoje leadershipu pro motivované a nadané studenty.

Jste připraveni stát se skutečnými lídry ve 21. století?

Věříme, že se ve své budoucí kariéře ocitnete na klíčových vedoucích pozicích v různých oblastech, jako jsou obchod, věda, veřejný sektor, kultura, vzdělávání nebo neziskové organizace. V dnešním globalizovaném a rychle se měnícím světě budete čelit lokálním, národním i globálním výzvám. Získejte v našem kurzu kompetence nezbytné pro úspěch lídrů ve 21. století!

Kurz je náročný, klade vysoké emoční, časové, energetické, morální a intelektuální nároky na každého účastníka. Je inspirován příklady nejlepší praxe z mezinárodních konceptů a organizací. Stojí na spolupráci se špičkovými odborníky z praxe, kteří vás provedou klíčovými tématickými oblastmi:  

Strategické a systémové myšlení – Naučte se pracovat s vizí a dlouhodobým plánováním!

Řízení změn a inovací – Identifikujte potřeby a realizujte efektivně smysluplné systémové změny, naučte se řídit inovace!

Adaptabilita vycházející ze sebeřízení – Naučte se adaptovat se na rychle se měnící podmínky a přizpůsobovat se novým situacím!

Digitální a technologické kompetence – Porozumějte novým technologiím a hledejte způsoby, jak je využít k dosažení cílů!

Globální perspektiva a diverzita – Naučte se pracovat s lidmi a organizacemi z různých kultur a regionů a propojovat odlišné perspektivy.

Emoční inteligence –  Udělejte si s emocí hlavní spojence a respektujte emoce ostatních lidí!

Neváhejte se přihlásit, pokud:

Vítáte ve svém životě výzvy.       

Máte studijní úspěchy v rámci svého oboru.

Disponujete silnou vnitřní motivací investovat čas a energii do osobnostního a profesního rozvoje.

Vnímáte téma leadershipu v širším kontextu jako službu komunitám, organizacím, úřadům, lidem.

Aktivně se nad rámec studia zapojujete do projektů, činnosti studentských spolků, neziskových organizací či univerzitních orgánů.


Jak se přihlásit

Pošlete do 22. 9. 2023 e-mailem motivační dopis na adresu: kariernicentrum@upol.cz v následující struktuře:

 1. Kdo jsem a proč uvažuji o kurzu leadershipu.
 2. Co si z kurzu chci nejvíce odnést
 3. Jak to, co v kurzu získám, využiju v praxi.
 4. Jak se podle mě pozná dobrý lídr.

Nepřesáhněte, prosím, 3 normostrany. Vaše dopisy budou číst zástupci Univerzity Palackého, členové její správní rady, úspěšní absolventi a spolupracovníci z jiných institucí.

Výsledek o přijetí do kurzu se dozvíte do 6. 10. 2023.


Cena kurzu

Hodnota našeho kurzu je 80 000 Kč.

Díky spolupráci s Americkým centrem Olomouc  máte účast v kurzu zdarma.

Uzavřeme spolu Smlouvu o vzdělávání a spolupráci, ve které si nastavíme pravidla pro bezproblémový průchod kurzem:

 • minimálně 80% účasti
 • řádné i včasné plnění úkolů zadaných lektory (seminární práce, reflexe, případové studie, diagnostické nástroje)
 • řádné ukončení kurzu (realizace vlastního projektu, písemná sebereflexe zaměřená na rozvoj kompetencí).

Co můžete očekávat?

Vnímání leadershipu jako služby: V našem kurzu nečekejte manažerské techniky zaměřené na lidské zdroje. Leadership vnímáme jako téma hodnot, integrity a propojování.

Osvědčené know-how: Pojetí kurzu je inspirováno příklady nejlepší praxe ze zahraničních univerzit a organizací s globálním dosahem.

Sebepoznání jako základ: V kurzu klademe důraz na sebepoznání každého účastníka. Každý hledá svou autentickou cestu k tomu být nejlepším možným lídrem sebe a ostatních. Budete rozvíjet svůj talent, který vám pomůžeme unikátní metodou rozpoznat a pojmenovat.

Zajímavé osobnosti: V kurzu spolupracujeme se zajímavými odborníky, kteří mají úzkou vazbu na naši univerzitu. Všichni zároveň čerpají zkušenosti z bohaté praxe v rozličných oborech.

Moderní vzdělávací metody a přístupy: V kurzu klademe důraz na praktické využití všeho, co společně probereme. Těšit se můžete na simulace, rolové hry, koučink a diskuze. Určitě oceníte spolupráci se společností Talentkompas.

Networking: Navážete kontakty se studenty z různých oborů a zajímavými odborníky. Otevře vám to dveře k novým příležitostem.

Certifikát: Po úspěšném absolvování kurzu dostanete certifikát. Pomůže vám v budoucnu prokázat dosažené kompetence a iniciativu.


Harmonogram kurzu

 • Setkání 26. – 27. 10. (čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání 23. – 24. 11. (čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání 14. – 15. 12. (čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání 11. – 12. 1. 2024 (čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Setkání 8. – 9. 2. 2024 (čtvrtek 13 – 19 hodin, pátek 9 – 15 hodin)
 • Závěrečné setkání 23. 2. 2024 (pátek 9 – 15 hodin)

Lektoři a průvodci kurzu

Dita Palaščáková

Konzultantka, koučka, lektorka a výzkumnice v oblastech osobního, kariérního a organizačního rozvoje, řízení změn a leadershipu. Ve své práci se více než na analýzu problémů zaměřuje na hledání řešení, pracuje s hodnotami a klade důraz na odvahu ke konzistenci a autentičnosti – tedy na pilíře osobního i organizačního úspěchu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci pracuje na vytvoření talent management programu s důrazem na formaci společensky odpovědných vědců, expertů a lídrů. V jejích aktivitách jí jde hlavně o síťování a budování komunit lidí, která sdílí nadšení pro  věc a ráda propojuje lidi, zdroje a nápady.

Ondřej Čejka

Ondřej Čejka spolupracuje s organizaci Czechitas od září roku 2018, funkci provozního ředitele zastával od září roku 2020.do června 2023 Čerpá z 10+ let zkušeností s vedením týmů a projektů v komerční, neziskové i akademické sféře. Absolvoval programy Aspen Young Leaders a Leaders of Tomorrow a rozvoji leadership se věnuje především v oblastech leadrship mindset, servant leadership, value based leadership a digital leadership. Šest let předává své zkušenosti také formou mentoringu pro startupy, firmy a neziskové organizace mimo jiné v rámci platforem DoToho!, Femme Palette, Soutěž & Podnikej, a Techstars Startup komunity.

Vladislava Závrská

Absolventka Univerzity Palackého, oboru sociologie a žurnalistika. Získala doktorát v oboru sociologie. Pracovala téměř deset let na akademické půdě a ve vzdělávání dospělých ve firmách a neziskových organizacích. Jako visiting professor působila také na americké univerzitě v Kentucky.

Pohybuje se na startupové scéně. Věnuje se tématům sebeřízení a pracovní motivace, ale také sebeprezentace a PR. Její misí je podporovat chytré nápady a pomáhat profesně a osobnostně rozvíjet ty, kdo na to mají odvahu.

Milan Rataj

Milan je spoluzakladatel HR systému Sloneek, kde je odpovědný za zákaznickou spokojenost a rozvoj. Podstatnou část kariéry strávil v marketingovém a HR poradenství pro management. Je nadšeným propagátor myšlenky pojetí firemního vzdělávání jako investice a řízení lidí přes kompetence. Je místopředsedou akademického klubu Česká andragogická společnost. Vystudoval andragogiku a marketing, v obou oborech získal doktoráty. Věří v celoživotní vzdělávání a rozvoj jako způsob prevence před zakrněním.

Zuzana Huňková

Zuzana vystudovala bakalářský obor Mezinárodní rozvojová studia na PřF UP a magisterský obor Migrace a rozvojová studia na UK. Od května 2021 působí na pozici koordinátorky udržitelného rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své funkci řídila tvorbu strategie udržitelného rozvoje UP a akční plány a je hlavním garantem jejich naplňování. Mimo jiné je také absolventkou programu Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity FPH VŠE a spoluzakladatelkou Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti.

Vít Procházka

Hematolog, vědec a učitel. Absolvent Univerzity Palackého a programu Proshek-Fulbright na Minnesotské univerzitě. Člen správní rady Fulbrigtovy komise Česká republika. V letech 2021-2023 prorektor pro Komunikaci a studentské záležitosti na UP. Hrdý podporovatel koncepce programu Talentovaný Palacký. Jsem přesvědčen, že univerzity mají nejen vzdělávat, ale i vychovávat nové elity a lídry. Osobnostně protagonista (ENFJ-A) a amerikanofil.

Hlavní partner

Partneři