Skip to main content

Lektoři Leadership matters!


Dita Palaščáková

Konzultantka, koučka, lektorka a výzkumnice v oblastech osobního, kariérního a organizačního rozvoje, řízení změn a leadershipu. Ve své práci se více než na analýzu problémů zaměřuje na hledání řešení, pracuje s hodnotami a klade důraz na odvahu ke konzistenci a autentičnosti – tedy na pilíře osobního i organizačního úspěchu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci pracuje na vytvoření talent management programu s důrazem na formaci společensky odpovědných vědců, expertů a lídrů. V jejích aktivitách jí jde hlavně o síťování a budování komunit lidí, která sdílí nadšení pro věc a ráda propojuje lidi, zdroje a nápady.

Ondřej Čejka

Ondřej Čejka spolupracuje s organizaci Czechitas od září roku 2018, funkci provozního ředitele zastával od září roku 2020.do června 2023 Čerpá z 10+ let zkušeností s vedením týmů a projektů v komerční, neziskové i akademické sféře. Absolvoval programy Aspen Young Leaders a Leaders of Tomorrow a rozvoji leadership se věnuje především v oblastech leadrship mindset, servant leadership, value based leadership a digital leadership. Šest let předává své zkušenosti také formou mentoringu pro startupy, firmy a neziskové organizace mimo jiné v rámci platforem DoToho!, Femme Palette, Soutěž & Podnikej, a Techstars Startup komunity.

Vladislava Závrská

Absolventka Univerzity Palackého, oboru sociologie a žurnalistika. Získala doktorát v oboru sociologie. Pracovala téměř deset let na akademické půdě a ve vzdělávání dospělých ve firmách a neziskových organizacích. Jako visiting professor působila také na americké univerzitě v Kentucky. Pohybuje se na startupové scéně. Věnuje se tématům sebeřízení a pracovní motivace, ale také sebeprezentace a PR. Její misí je podporovat chytré nápady a pomáhat profesně a osobnostně rozvíjet ty, kdo na to mají odvahu.

Milan Rataj

Milan je spoluzakladatel HR systému Sloneek, kde je odpovědný za zákaznickou spokojenost a rozvoj. Podstatnou část kariéry strávil v marketingovém a HR poradenství pro management. Je nadšeným propagátor myšlenky pojetí firemního vzdělávání jako investice a řízení lidí přes kompetence. Je místopředsedou akademického klubu Česká andragogická společnost. Vystudoval andragogiku a marketing, v obou oborech získal doktoráty. Věří v celoživotní vzdělávání a rozvoj jako způsob prevence před zakrněním.

Zuzana Huňková

Zuzana vystudovala bakalářský obor Mezinárodní rozvojová studia na PřF UP a magisterský obor Migrace a rozvojová studia na UK. Od května 2021 působí na pozici koordinátorky udržitelného rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své funkci řídila tvorbu strategie udržitelného rozvoje UP a akční plány a je hlavním garantem jejich naplňování. Mimo jiné je také absolventkou programu Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity FPH VŠE a spoluzakladatelkou Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti.

Vít Procházka

Hematolog, vědec a učitel. Absolvent Univerzity Palackého a programu Proshek-Fulbright na Minnesotské univerzitě. Člen správní rady Fulbrigtovy komise Česká republika. V letech 2021-2023 prorektor pro Komunikaci a studentské záležitosti na UP. Hrdý podporovatel koncepce programu Talentovaný Palacký. Jsem přesvědčen, že univerzity mají nejen vzdělávat, ale i vychovávat nové elity a lídry. Osobnostně protagonista (ENFJ-A) a amerikanofil.

Bob Kartous

Je profesionální provokatér veřejné diskuse. Je autorem knižního diptychu z žánru non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? a Future: ON!. Témata vzdělávání a dezinformací pravidelně komentuje pro česká média. Prorektor Vysoké školy ekonomiky a managementu. Poradce ministrů školství Jaroslava Balaše a Mikuláše Beka. Podílí se na strategii rozvoje business hubu Opero. Spolupracoval s Aspen Institute Central Europe. Od roku 2021 vede start up vyvíjející vážnou hru pro teenagery v oblasti duševního zdraví. Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Je spoluiniciátorem kampaně Nelež, která zvyšuje společenskou odpovědnost firem v otázce dezinformací. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií UK v Praze.

Ivo Zelinka

Je český vojenský důstojník, od června 2023 velitel Skupiny kybernetických a informačních sil v rámci Armády České republiky. Ve Spojených státech absolvoval kurz US Army Ranger School a získal titul magistra vojenských věd na Univerzitě námořní pěchoty (Marine Corps University). Byl výsadkářem, absolvoval tři mise v Afghánistánu, kde velel výsadkové rotě, a jednu misi v Kosovu. Velel 43. výsadkovému praporu v Chrudimi a od roku 2020 byl zástupcem velitele jeho nástupnického 43. výsadkového pluku. Od dubna 2022 byl prvním velitelem Mnohonárodního bojového uskupení eVA na Slovensku, v červnu 2022 se stal členem kabinetu ministryně obrany Jany Černochové a od listopadu 2022 byl jejím poradcem. Od ledna do června 2023 působil jako vedoucí komunikace generálního štábu a mluvčí české armády, kde dočasně zastoupil mluvčí Magdalenu Dvořákovou. Zároveň byl prvním mluvčím, který měl za sebou bojovou zkušenost z mise. V červnu 2023 se stal velitelem olomoucké Skupiny kybernetických sil a informačních operací.

Jakub Lysek

Jakub Lysek je asistentem na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá lokální samosprávou, volebním chováním a kvantitativním výzkumem v politologii.

Tatiana Matulayová

Je výraznou osobností v oblasti dobrovolnictví, výzkumnicí, vysokoškolskou pedagožkou, podporovatelkou různých veřejně prospěšných projektů a dobrovolnicí. Více než 20 let se věnuje pedagogické, výzkumné a publikační činnosti spjaté s dobrovolnictvím. Tatiana působila řadu let také jako lektorka programů pro nezaměstnané. Dlouhodobě se zaměřuje zejména na podporu rozvoje univerzitního a komunitního dobrovolnictví. Poslední dva roky se intenzivně věnuje především Dobrovolnickému centru Univerzity Palackého v Olomouci, za jejímž vznikem také stojí. Díky její iniciativě se uskutečnily zcela první Dny dobrovolnictví v Olomouckém regionu a také udělování Ceny rektora za dobrovolnické zásluhy.

Egon Havrlant

Je absolventem žurnalistiky na FF UP v Olomouci. Novinářské zkušenosti získával během desetileté redakční praxe v denících a týdenících ve Znojmě a Olomouci. V pozici tiskového mluvčího řídil komunikaci Fakultní nemocnice Olomouc a také společnou PR a marketingovou komunikaci Nemocnic Zlínského kraje, k nimž patří nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. V současnosti je tiskovým mluvčím a vedoucím oddělení komunikace UP, vyučuje studenty na katedřemediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP a působí jako lektor mediálního vzdělávání Univerzity třetího věku UP

Ivana Pustějovská

Absolventka PdF UP, jako novinářka prošla různými typy médií, několik let byla mj. redaktorkou MF DNES. Více než deset let působila v Českém rozhlase jako vedoucí redakce olomouckého centra zpravodajství a publicistiky, redaktorka a editorka. Je autorka rozhlasových dokumentů a scénářů pro celoplošné stanice Čro. Za svou novinářskou práci získala několik ocenění. V současnosti vede redakci médií Univerzity Palackého, působila jako lektorka workshopů medializace vědy pro Nadační fond UP i jako lektorka mediálního vzdělávání Univerzity třetího věku UP. Vyučuje studenty na katedře komunikace CMTF UP.

Pavla Hubálková

Píše o vědě. Původně si myslela, že bude vědkyní. Vystudovala klinickou biochemii na Vysoké škole chemicko – technologické v Praze a dokončila doktorát v oboru neurovědy na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Během Ph.D. studia ale díky Fulbrightovu stipendiu odjela na roční výzkumnou stáž na Northwestern University v Chicagu, kde přišla na to, že místo bádání v laboratoři se chce více věnovat komunikaci vědy. Nyní působí jako vědecká redaktorka v magazínu Univerzity Karlovy Forum a v české edici magazínu WIRED. Vědu komunikuje i na sociálních sítích a je spoluautorkou první knihy o komunikaci vědy v češtině.

Pavel Sládek

Vytváří prostředí, kde můžete různými způsoby nastartovat přirozený proces vnitřní transformace a sebepoznání, který má kvalitativní dopad na váš život. Účastnil se výzkumu sociálních kompetencí velitelů AČR a na Univerzitě Obrany obdržel doktorát z leadershipu se zaměřením na trénink psychofyzické kondice a vnitřní práci.

Petr Zavadil

Petr Zavadil je absolventem oboru Politologie a evropská studia Univerzity Palackého, ředitelem Paměti národa Střední Morava, zakládajícím členem improvizační skupiny O.Li.v Y., Gestalt koučem a absolventem programu Leadership Aid.