Skip to main content

Kurz Přežití v práci aneb Kariéra na dosah


Přemýšlíš o bližším ponoru do světa praxe? Nebo už dokonce končíš se studiem na vysoké škole přemýšlíš, jak vplout do vod reálného moderního pracovního života bez toho, abys do své kariérní lodi nabral příliš mnoho vody a poté se nadřel při jejím vylévání? Pak si přijď poslechnout zajímavé a zkušené lidi z praxe, kteří ti řeknou, co tě v dynamicky se měnícím světě může čekat, jaké dovednosti ti usnadní plavbu v prvním zaměstnání, jaké kompetence z tebe udělají žádanějšího zaměstnance či podnikatele a jaké vize tě čekají v bouřlivém oceánu reálné praxe.

Během března a dubna se v šesti tematicky zaměřených přednáškách mimo jiné dozvíš, jaké nové profese vznikají nebo jak mohou do práce promlouvat technologické novinky a umělá inteligence. Zjistíš, proč je důležité využívat inovace a kreativitu nebo taky kriticky myslet i umět třídit informace, v čem je tajemství dobrého lídra a proč je fajn spolupracovat.

A jako závěrečný bonus jsme si pro tebe na květen připravili setkání s několika nevšedními osobnostmi, které již ulovily svou „profesi budoucnosti“. Tito lidé působí v nejrůznějších oborech a nebojí se své vize, kreativitu a nadšení přetavit do užitku v oborech, jejichž obrysy se někdy teprve rýsuj.

Neboj se, my jsme profese budoucnosti!

Rychlost změn v pracovním prostředí je velmi dynamická. Technologie a změny v jednotlivých povoláních přinášejí stále rychlejší vývoj a s ním se mění i obsah řady profesí a vznikají i úplně nová povolání! Jak vlastně mohou vypadat nové profese? Je to jen vize nebo nastupující realita? Povolání 21. století: Odhalte nové horizonty kariéry!

Digitální zaměření: Datoví analytici, softwaroví vývojáři a odborníci na kybernetickou bezpečnost.

Technologický výzkum: Biotechnologie, 3D tisk, obnovitelné zdroje energie a genetické inženýrství.

Udržitelný rozvoj: Environmentální inženýrství, obnovitelné zdroje energie a odpovědné podnikání budou hrát klíčovou roli v ochraně životního prostředí.

Termín: 20. 3. 2024

Čas: 16:30 – 18:30

Místo: Křížkovského 8

Přihlašujte se ZDE.

Mgr. Jitka Janečková Moťková

„Tato oblast mi úplně učarovala. Je to dobrodružná, tak trochu futuristická jízda do budoucnosti. Některé profese možná nebudou přesně takové, jak je dnes odborníci nastiňují, ale o tom, že se většinou odhady příliš nemýlí svědčí to, že nemálo profesí odhadovaných před 10, 15 lety je dnes realitou,“ popisuje lektorka. Ta se k tématu profesí budoucnosti dostala díky spolupráci na rozsáhlém mapování dat z oblasti zaměstnanosti a vzdělání, na kterém pracovala v rámci Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje.

Odhal tajemství řízení lidí

O tom, jak si vybudovat stabilní tým loajálních spolupracovníků i o důležitých vlastnostech lídra bude mluvit Ing. Bořivoj Minář. Ten v roce 1993 spoluzakládal později velmi úspěšnou výrobní společnost zaměřenou na stavební chemii a mj. tepelně izolační systémy, materiály pro sanaci a ochranu betonu, lepicí a stěrkové hmoty. Firma se později stala základem mezinárodní skupiny. Po akvizici firmy v roce 2011, a roce působení na pozici generálního ředitele akvírované společnosti, se rozhodl pro realizaci nové osobní výzvy. A začal podnikat znova, od začátku. Dnes tak vede další firmu zaměřenou na dodávky technologií a investičních celků kterou opět postavil od základů.

Kompetence v řízení lidí: Klíčový faktor pro úspěch na trhu práce! Dnešní trh práce vyžaduje lídry, kteří umí efektivně řídit a motivovat lidi. Proč byste měli věnovat pozornost rozvoji této dovednosti?

Budujte výjimečné týmy: Řízení lidí zahrnuje schopnost inspirovat, motivovat a vést týmy k dosažení společných cílů. Budujte harmonické pracovní prostředí a rozvíjejte talenty svých lidí.

Zvládejte změny s lehkostí: Efektivně komunikujte a zapojte zaměstnance do změn – dosáhnete hladkého přechodu na nové pracovní postupy.

Rozvíjejte potenciál lidí: Pomáhejte zaměstnancům objevovat a rozvíjet jejich schopnosti. Poskytujte podporu a zpětnou vazbu, aby mohli dosáhnout svých cílů.

Tvořte pozitivní pracovní kulturu: Budujte hodnoty, spolupráci a zaměření na výkon, které podporují produktivitu a spokojenost zaměstnanců.

Zvyšte svou konkurenceschopnost: Získání dovedností v řízení lidí vás staví na přední pozici na trhu práce. Otevřete si dveře kariérního růstu a rozvoje a buďte vítězem ve výběrových řízeních.

Termín: 27. 3. 2024

Čas: 16:30 – 18:30

Místo: Křížkovského 8

Přihlašujte se ZDE.

Ing. Bořivoj Minář

Český podnikatel a průmyslník. Viceprezident Hospodářské komory ČR pro průmysl, zahraniční vztahy, obchod a služby v období 2014-2020. Vystudoval ČVUT a v roce 1993 spoluzaložil a následně vedl společnost STOMIX, spol. s r. o. vyrábějící stavební materiály, budoucí mateřskou společnost mezinárodního holdingu STOMIX. Byl jednatelem a generálním ředitelem. V roce 2007 se stal manažerem roku pro odvětví stavebních a chemických materiálů. Získal zkušenosti z řady zahraničních trhů. V roce 2011 došlo k akvizici společnosti STOMIX nadnárodním německým koncernem Sto A.G. Pro něj pokračoval na pozici jednatele a generálního ředitele. V září 2012 v pozici skončil a začal se věnoval práci ve své nové společnosti, kde je jednatelem a majitelem. Společnost se zabývá dodávkami technologických celků, zejména v oblastech energetiky, minipivovarů, čistíren odpadních vod a bioplynových stanic.

Najdi nás, jsme kreativita a inovace

Kreativita a inovace: Klíčové dovednosti pro úspěch na trhu práce 21. století! V dnešním konkurenčním světě je kreativita a inovace velmi důležitá. Proč by vás měl rozvoj těchto kompetencí zajímat?

Konkurenční výhoda: Kreativní a inovativní lidé se odlišují. Jsou schopni přicházet s novými nápady a hledat inovativní přístupy ke své práci. Tím přinášejí přidanou hodnotu a vynikají mezi ostatními.

Řešení komplexních problémů: Kreativita a inovace jsou klíčové při řešení složitých výzev. Pomáhají nám přemýšlet mimo zaběhnuté stereotypy a hledat nové perspektivy. Tím získáváme schopnost překonávat překážky a nalézt nová a efektivní řešení.

Podpora inovačního prostředí: Firmy a organizace usilují o inovaci a růst. Kreativita a inovace vám umožní aktivně přispívat k tomuto cíli. Vaše schopnost produkovat nové nápady a přicházet s inovativními postupy představuje klíčový přínos pro úspěch vaší organizace.

Osobní rozvoj: Rozvoj kreativity přináší možnosti pro osobní růst. Pomáhá vám rozvíjet dovednosti jako je flexibilita, adaptabilita a schopnost přijímat změny. Tyto kompetence vám přinesou nejen úspěch v práci i osobním životě. Nezáleží na tom, v jakém oboru se chcete uplatnit – kreativita a inovace vám pomohou dosáhnout lepší výsledky.

Termín: 3. 4. 2024

Čas: 16:30 – 18:30

Místo: Křížkovského 8

Přihlašujte se ZDE.

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

Proděkan Filoozfické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pedagog na katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP. Autor i spoluator řady publikací dříve také působil v manažerských a dramaturgických funkcích na několika tuzemských filmových festivalech (Letní filmová škola, Přehlídka animovaného filmu, Academia film Olomouc). Na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP přednáší dějiny českého filmu a management kultury. Je také odborníkem na kulturní a kreativní průmysly, kde se podílel v rámci Olomouckého kraje na jejich mapování v rámci.

Načerpej nás, jsme technologické kompetence a kritické myšlení

Klíč k úspěchu na trhu práce v digitálním světě! V dnešním digitálním věku je technologická gramotnost nezbytná. Proč byste měli věnovat pozornost rozvoji této dovednosti? Zvládněte digitální nástroje a aplikace s lehkostí. Navigujte virtuálním světem s jistotou. Řešte technologické výzvy s flexibilitou a rychlostí. Buďte inovativní a kreativní v digitálním prostředí.

Kritické myšlení: Povzbuzuje vás k novým nápadům a inovativnímu myšlení. Umíte klást správné otázky a hledat alternativní řešení. Získáte konkurenční výhodu na trhu práce.

Termín: 10. 4. 2024

Čas: 16:30 – 18:30

Místo: Křížkovského 8

Přihlašujte se ZDE.

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Profesor v oboru Systémové inženýrství a informatika působí jako ředitel Ústav informatiky a umělé inteligence, Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho největší profesní vášní jsou oblasti systémové inženýrství a zaměřuje se také na kybernetickou bezpečnost, aplikace umělé inteligence, Aplikace informačních technologií v medicíně či na transfer odborných znalostí do pedagogické i průmyslové praxe. Autor řady publikací Studoval magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a Ph.D. titul získal na Univerzitě Karlově v Praze.

Představy versus realita, co zaměstnavatelé čekají, AI ve firmách

Umělá inteligence: Výzvy a rizika, o kterých byste měli vědět!

Rychlý rozvoj umělé inteligence přináší nové výzvy a rizika. Proč je důležité se o nich informovat?

Vliv na pracovní trh: Automatizace může ovlivnit pracovní místa a vyžadovat nové dovednosti. Buďte připraveni na změny a rozvíjejte se s dobou.

Etická otázka: Diskutujte o ochraně soukromí, transparentnosti rozhodování a zneužití umělé inteligence. Etické zásady jsou klíčové pro spravedlivé využití této technologie.

Kybernetická bezpečnost: Ochrana dat a systémů před útoky je nezbytná. Zabezpečte svou digitální stopu a sledujte nové hrozby.

Dopady na společnost: Umělá inteligence ovlivňuje oblasti jako zdravotnictví, doprava, ekonomika a komunikace. Sledujte její dopady a zapojte se do debat.

Vzdělávání a osvěta: Získávejte znalosti o umělé inteligenci a přispívejte k osvětě ve svém okolí. Vzdělání je klíčové pro porozumění a efektivní využití této technologie.

Termín: 17. 4. 2024

Čas: 16:30 – 18:30

Místo: Křížkovského 8

Přihlašujte se ZDE.

Mgr. Ondřej Kolínek

Vedoucí olomoucké pobočky personální agentury Grafton Recruitment, kde má kromě řízení pobočky na starost také rozvoj podnikání, akvizice nových klientů, key account & project management, péči o klienty či vytváření nových obchodních strategií. Je absolventem Ostravská univerzity v oboru Zeměpis a Université François Rabelais de Tours magisterského stupně oboru geografie, mezinárodní studia. Grafton Recruitment je personální společnost působící v 6 zemích – České republice, Maďarsku, Severním Irsku, Polsku, Irské republice a Slovensku, která celkem zaměstnává více než 500 lidí.

Motivace, Leadership

Kompetence v řízení lidí: Klíčový faktor pro úspěch na trhu práce!

Dnešní trh práce vyžaduje lídry, kteří umí efektivně řídit a motivovat lidi. Proč byste měli věnovat pozornost rozvoji této dovednosti?

Budujte výjimečné týmy: Řízení lidí zahrnuje schopnost inspirovat, motivovat a vést týmy k dosažení společných cílů. Budujte harmonické pracovní prostředí a rozvíjejte talenty svých lidí.

Zvládejte změny s lehkostí: Efektivně komunikujte a zapojte zaměstnance do změn – dosáhnete hladkého přechodu na nové pracovní postupy.

Rozvíjejte potenciál lidí: Pomáhejte zaměstnancům objevovat a rozvíjet jejich schopnosti. Poskytujte podporu a zpětnou vazbu, aby mohli dosáhnout svých cílů.

Zvyšte svou konkurenceschopnost: Získání dovedností v řízení lidí vás staví na přední pozici na trhu práce. Otevřete si dveře kariérního růstu a rozvoje a buďte vítězem ve výběrových řízeních.

Investujte do svého rozvoje v oblasti řízení lidí a staňte se výjimečným lídrem, který tvoří tým, zvládá změny a podporuje růst svých lidí. Získáte konkurenční výhodu a otevřete si cestu k úspěchu!

Termín: 24. 4. 2024

Čas: 16:30 – 18:30

Místo: Křížkovského 8

Přihlašujte se ZDE.

PhDr. Vojtěch Bednář

Absolvent studia Sociologie a žurnalistiky na FF UP Olomouc se specializuje na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuje s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhá jim pracovat s lidmi efektivně, smysluplně a přátelsky. V oblasti poradenství pracuje od roku 2007 (dříve jako odborný novinář), od roku 2009 samostatně a od roku 2012 jej najdete pod „značkou“ Firemní sociolog. „Jsem přesvědčen, že „měkké“ dovednosti a problémy je vyžadující lze řešit tak „tvrdě“ jak je to jen možné, přitom vstřícně a srozumitelně. Věřím tomu, že naprostá většina lidí se chce domluvit, jen s tím potřebují pomoci,“ říká autor několika knih a odborník na leadership a vztahy ve firmě. Mezi hlavní problémy, kterými se zabývá patří motivování a stimulace pracovníků, zvýšení a zajištění loajality, omezování fluktuace a stabilizace zaměstnanců, prosazování a komunikace změn a nepříjemných stavů ve firmách či změna managementu, střídání generací a procesy při prodejích, akvizicích a fúzích firem a práce s výraznými jedinci, novými manažery a s odborníky.

Přežil jsem v realitě: V budoucnosti jsem už dnes jako doma

Potkej se s lidmi, kteří se nebáli a ulovili si svou současnou profesi z budoucnosti. Působí v nejrůznějších oborech a nebojí se své vize, kreativitu a nadšení přetavit do užitku v oblastech, jejichž obrysy se často teprve rýsují. Objevují se tam, kde obsah jednotlivých profesí často dostává jasné obrysy „za pochodu“ právě díky samotnému vývoji moderních „nových“ profesí a odvětví. Přijďte a dozvíte se mimo jiné, jaké je pěstovat rostliny v bunkru nebo dělat průvodce za polární září. Protože to, co se dřív odehrávala v deseti i více letých cyklech, se dnes mnohde mění v letech a měsících. A kdo umí využívat vlastnosti a kompetence potřebné pro současný svět práce, ten má náskok.

Termín: 15. 5. 2024

Čas: 16:30 – 18:30

Místo: Křížkovského 8

Přihlašujte se ZDE.