Skip to main content

WELLBEING 


Wellbeing je klíčový pro zdraví a úspěch vysokoškolských studentů.

Wellbeing je klíčovým prvkem celkového zdraví, spojeným se spokojeností a pohodou v životě. Pro vysokoškolské studenty má zásadní význam nejen pro akademický úspěch. Program Talentovaný Palacký přináší sérii workshopů zaměřených na rozvoj vitality a pohody. Zodpovědnost za vlastní život a efektivní řízení myšlenek a emocí jsou klíčem k vyšší kvalitě života. Vzájemná interakce mezi wellbeingem a sebeřízením hraje klíčovou roli v osobním rozvoji.

Získejte nástroje pro úspěch ve studiích i v životě s naším programem. Studium na vysoké škole může být náročným obdobím intenzivního učení, projektů, zkoušek a s tím spojeného stresu. O to důležitější je najít způsob, jak si udržet stav duševního a fyzické pohody.

Selfmanagement jako základ duševního zdraví

Osobní odpovědnost za vlastní život a schopnost efektivně řídit myšlenky, emoce a chování vedou k zvýšené kvalitě života a celkovému většímu pocitu pohody. Wellbeing a sebeřízení jsou vzájemně propojené a jejich vzájemná interakce hraje klíčovou roli v osobním rozvoji.


Workshop vede Dita Palaščáková

Termín: 14. 3. 2024 | 14 – 18h.

Místo: Studentský klub, Biskupské náměstí

Kapacita workshopu je omezená na 15 osob. Přihlašujte se ZDE.

Co se naučíte?

 • Rozpoznávat své vlastní silné stránky, limity, hodnoty a zájmy.

 • Stanovovit si jasné a realistické cíle v oblasti osobního a akademického rozvoje.

 • Nástroje a strategie pro efektivní plánování a organizaci času.

 • Techniky pro zvládání stresu a budování odolnosti vůči náročným situacím.

Dita Palaščáková

Dita je konzultantka, koučka a lektorka v oblastech osobního, kariérního a organizačního rozvoje, řízení změn a leadershipu. Ve své práci se více než na analýzu problémů zaměřuje na hledání řešení, pracuje s hodnotami a klade důraz na odvahu ke konzistenci a autentičnosti – tedy na pilíře osobního i organizačního úspěchu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci pracuje na vytvoření talent management programu Leadership matters s důrazem na formaci společensky odpovědných vědců, expertů a lídrů a na katedře andragogiky, sociologie a kulturní antropologie Filozofické fakulty studuje čtvrtým rokem doktorský studijní program zaměřený na rozvoj diverzity, inkluzivity a rovných podmínek v české vědě. Řídí několik mezinárodních projektů v rámci ERASMUS plus zaměřených na rozvoj kompetencí učitelů a pracovníků s mládeží v oblasti koučování a kariérního poradenství pro mladé lidi.

Emoční inteligence

Schopnost rozpoznávat, porozumět a regulovat své vlastní emoce je klíčová pro celkovou pohodu a zdraví. Rozvoj emoční inteligence nám umožňuje lépe zvládat stres, řešit konflikty a udržovat pozitivní emoční stav. Workshop povede Dita Palaščáková a Jiří Martíšek.


Workshop vede Dita Palaščáková a Jiří Martišek.

Termín: 18.4. 2024 | 14 – 18h

Místo: Studentský klub, Biskupské náměstí

Kapacita workshopu je omezená na 15 osob. Přihlašujte se ZDE.

Co se naučíte?

 • Identifikovat a pojmenovávat své vlastní emoce.

 • Znalosti o tom, jak emoce fungují a jakým způsobem ovlivňují naše chování a myšlení.

 • Techniky a strategie pro efektivní regulaci emocí a zvládání stresu.

 • Rozvíjet empatii, což znamená schopnost porozumět a vnímat emoce druhých.

Dita Palaščáková

Dita je konzultantka, koučka a lektorka v oblastech osobního, kariérního a organizačního rozvoje, řízení změn a leadershipu. Ve své práci se více než na analýzu problémů zaměřuje na hledání řešení, pracuje s hodnotami a klade důraz na odvahu ke konzistenci a autentičnosti – tedy na pilíře osobního i organizačního úspěchu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci pracuje na vytvoření talent management programu Leadership matters s důrazem na formaci společensky odpovědných vědců, expertů a lídrů a na katedře andragogiky, sociologie a kulturní antropologie Filozofické fakulty studuje čtvrtým rokem doktorský studijní program zaměřený na rozvoj diverzity, inkluzivity a rovných podmínek v české vědě. Řídí několik mezinárodních projektů v rámci ERASMUS plus zaměřených na rozvoj kompetencí učitelů a pracovníků s mládeží v oblasti koučování a kariérního poradenství pro mladé lidi.

Jiří Martišek

Jirka je je certifikovaným trenérem metody NLP, která obsahuje mimořádně účinné techniky práce s vlastní myslí a emocemi. Vystudoval původně informatiku na matfyzu. Dnes díky NLP pomáhá sobě i druhým překonat psychické bloky a cítit se dobře v každodenním životě.

Mindfulness

I v letním semestru jsme si pro vás přichystali pravidelná mindfulness setkávání. Nyní ale přicházíme s novinkou. Jelikož někteří z vás už znají základní principy a techniky mindfulness, otevíráme v novém semestru více typů lekcí s různou náročností cvičení. Opět platí, že se každý může přihlásit, na jakou lekci chce, jen už budete vědět, jaká náročnost vás na dané lekci čeká. 

Co můžete čekat? 

 • Redukce stresu: Pravidelná meditace pomáhá snižovat hladinu kortizolu, stresového hormonu, což vede k lepšímu zvládání stresových situací.
 • Zlepšení koncentrace a paměti: Meditace trénuje naši mysl k lepšímu soustředění.
 • Podpora duševního zdraví: Meditace posiluje duševní odolnost. 
 • Zlepšení spánku: Meditace prokazatelně pomáhá usnadnit usínání a zlepšit kvalitu spánku. 

Lekce jsme rozdělili do třech úrovní:  

Začátečníci: S mindfulness začínáte, možná jste i něco zkoušeli, ale máte raději vedené meditace nepřekračující 15 minut.  

 • Začátky mindfulness vás provede lektorka Barbora Kvapilová. 

Pokročilí: Zvládnete meditovat sami déle než 15 minut, preferujete ale vedené meditace a rádi byste se ještě něco o mindfulness dozvěděli.  

 • Setkávání pro pokročilé povede Barbora Kutá. 

Experti: Vydržíte meditovat sami více než 20 minut a nepotřebujete, aby vás někdo vedl. Na těchto setkáváních chcete posouvat své limity a meditovat samostatně déle než 30 minut. Potřebujete hlavně ticho a motivaci, čehož se vám na těchto lekcích dostane.  

 • Tyto lekce povede Dominik Voráč. 

Místo: budova Pedagogické fakulty, ul. Purkrabská 2 (učebna 1.21)

Kapacita je omezena na 15 osob. Přihlašujte se ZDE.

Termíny | od 20.2. každé další úterý od 17h

20.02.2024        Začátečníci          Barbora Kvapilová

27.02.2024        Pokročilí               Barbora Kutá

05.03.2024        Začátečníci          Barbora Kvapilová

12.03.2024        Pokročilí               Barbora Kutá

19.03.2024        Experti                  Dominik Voráč

26.03.2024        Začátečníci          Barbora Kvapilová

02.04.2024        Pokročilí               Barbora Kutá

09.04.2024        Experti                  Dominik Voráč

16.04.2024        Začátečníci          Barbora Kvapilová

23.04.2024        Pokročilí               Barbora Kutá

30.04.2024        Experti                  Dominik Voráč

07.05.2024        Závěrečné setkání pro všechny

Barbora Kvapilová

Vystudovala jsem bakalářské studium psychologie na California State University of Northridge. V rámci studia jsem přednášela VŠ studentům na téma výskytu deprese a prevence sebevražd u vysokoškolských studentů. Po návratu domů jsem získala magisterský titul v psychologii na FF UP. V současnosti vyučuji psychologické předměty, studuji doktorát na  a nabízím poradenství studentům –⁠ to vše na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V současnosti jsem na cestě stát se certifikovanou lektorkou všímavosti u předních klinických psychologů a dlouholetých učitelů mindfulness meditace ve Spojených státech amerických, Tary Brach a Jacka Kornfielda. Kromě toho jsem absolvovala osmitýdenní online kurz MBSR (Mindfulness-based stress reduction program) na University of Massachusetts-medical center; Základy všímavosti (Fundamentals of Mindfulness) a Náročné emoce (Difficult emotions) v organizaci Mindful Schools a pětidenní Mindfulness Silent Retreat v Portugalsku. 

Jsem kvalifikovanou lektorkou mindfulness meditace kurzu s názvem Mindfulness Now, který získala z UK College of Mindfulness meditation ve Velké Británii v roce 2020.

Dominik Voráč

Vystudoval jsem obor učitelství českého jazyka a společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a středních škol, momentálně studuji 4. ročník doktorského studia v oboru Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání. Kromě tématu mediální výchovy a gramotnosti se zabývám problematikou digitálního well-beingu. O mindfulness a meditaci jsem se zajímal již od doby studia na gymnáziu, více jsem se ovšem do problematiky ponořil po 10denním meditačním retreatu v thajském buddhistickém chrámu Wat Suan Mokkh. Po této zkušenosti jsem hledal v Olomouci meditační skupinu, ke které bych se mohl přidat, objevil jsem ale jen takové, které byly spojeny s různými náboženskými skupinami. Nakonec jsem se rozhodl, že zkusím na naší univerzitě iniciovat pravidelná setkávání za účelem nácviku mindfulness, která jsou sekularizovaná a postavená na vědeckých základech.

Barbora Kutá

Právě dokončuji magisterské studium psychologie na FF UP a orientuji se na oblast duševní well-beingu a všímavosti.

S mindfulness jsem se poprvé setkala před šesti lety a od té doby jsem se meditacím věnovala ve svém osobním životě i profesním rozvoji. Absolvovala jsem akreditovaný kurz jógy v Yoga Brno Academy. Dále jsem podstoupila sebezkušenostní kurz učitelství meditací u Kabira Bhakti z Indie. Měla jsem také možnost zúčastnit se workshopu a přednášky Davida Michieho.

Již 4 roky vedu lekce jógy s prvky mindfulness a hodiny meditací. Přednášela jsem o relaxačních a dechových technikách a mindfulness například pro neziskovou organizaci Nepanikař nebo na konferenci Akademie psychologie. Napsala jsem několik vedených meditací pro aplikaci VOS.

Jsem moc vděčná za příležitost být těchto setkání, ve kterých vnímám svoji roli jako průvodce a prostředníka.

Reference na náš kurz