Skip to main content

Ambasadoři Leadership matters!


Naši ambasadoři jsou bývalí účastníci programu, kteří s radostí předají svoji zkušenost a podpoří tak rozvoj talentu v dalších generacích. Každý z našich ambasadorů přináší do programu svůj vlastní příběh a motivaci. Jsou to osobnosti s různorodými zkušenostmi a odlišnými cestami, avšak s jedním společným cílem – podporovat rozvoj leadershipových dovedností a inspirovat ostatní k dosažení jejich plného potenciálu. Jsou připraveni vás podpořit na vaší cestě k osobnímu i profesnímu rozvoji. Společně tvoříme komunitu, kde se každý může učit a inspirativně růst.

Harmonogram:

14. 5. 14:00 – 15:00 online setkání 

16. 5. 14:00 – 15:00 osobní setkání v Kariérním centru (Křížkovského 8)

29. 5. 14:00 – 15:00 online setkání

Roksolana Ilnycka (Roxi)

e-mail: roksolana.ilnycka@upol.cz|FB: Roxi Ilnycka|IG: roxi_iln|LinkedIn: Roksolana Ilnycka

Roxi je studentkou UP v přírodních vědách. Vystudovala obor Biochemie a dokončuje obor Bioorganická chemie a chemická biologie. Roky se aktivně zapojuje do společensky odpovědných aktivit – popularizuje vědu na školách ve spolku UP Crowddobrovolničí jako tlumočník a pomáhala během řešení uprchlické krize pro KACPU, pomáhá šířit povědomí o aktivitách UP a propojuje vědu s lidmi veřejnými projekty jako je Science Café Olomouc nebo Věda ve filmu. Nyní se pracovně věnuje podpoře podnikavosti, startupů a rozvoji talentů mladých lidí na UP i mimo ni v rámci Vědeckotechnického parku UP.

„Kurz mi dal další utvrzení v tom, že dělat věci navíc je správné a přínosné pro společnost a tuto myšlenku se snažím šířit dále. Uvědomila jsem si, kde se nachází mé silné kompetence a více jsem se zaměřila na práci se sebou tak, abych svou energii zaměřila efektivně tam, kde je to zrovna potřeba. Díky mentoringu a diskuzím jsem si lépe zařadila, jaký typ leadera jsem a v čem se ještě chci dále rozvíjet. Komplexní a profesionální uchopení kurzu Leadership Matters, jedineční hosté, kolegové z ostatních fakult a možnost otevřené mezioborové diskuze je přesně ten přístup, díky kterému věřím, že UP nechce ztrácet talenty, a naopak se jim v budoucnu chce aktivně věnovat.“

Marie Pražáková

e-mail: marie.prazakova01@upol.cz|FB: Marie Pražáková|IG: prazak.marie

Absolventka bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Bioanorganická chemie. Aktuálně studentkou doktorského studijního programu Anorganická chemie na PřF UP. Řešitelka individuálních projektů „Výzkum a vývoj alternativních kontrastních látek pro MRI“ a „Výzkum a vývoj manganatých theranostik“ podpořených Nadačním fondem UP v letech 2020 a 2022. Aktivně také reprezentuje Univerzitu Palackého na propagačních akcích (DoD, Roadshow UP, Veletrhy vzdělávání apod.) a v soutěžích týkajících se popularizace vědy (FameLab, MT180 aj.). Mimo akademickou sféru vypomáhá v rodinné firmě Slezská Harmonia s.r.o.

„Jsem velmi ráda, že jsem dostala příležitost tento kurz absolvovat, protože vím již jakými talenty a nástroji disponuji, jaké mohu mít ve vedoucí pozici slabé stránky a rovněž si i cením podnětů že strany lektorů, díky kterým mi vybraná témata dávají smysl a více o věcech přemýšlím (třeba z hlediska strategie, plánování změn atd.). Co se týče vybraných lektorů, tak oceňuji jejich rozmanitost a rozhodně i interakci s námi – je to opravdu velmi přínosné a hodně motivující. Skvělé je i to, že jsme společně spolu s ostatními účastníky vytvořili bezpečný a přátelský prostor, navzájem se od sebe stále učíme a společně se rozvíjíme.“

Kristýna Knotová

e-mail: kristyna.knotova01@upol.cz|IG: kristyknotova|FB: Kristýna Knotová

Jmenuji se Kristýna Knotová a jsem z Pedagogické fakulty. Klíčová témata jsou pro mě péče o duševní zdraví a rozvoj osobnosti skrz tvořivé, expresivní přístupy a téma školství. Baví mě práce s lidmi ve všech věkových kategoriích, od předškoláků, až po seniory. Ve volném čase ráda fotografuji a maluji portréty.

„Když jsem uviděla výzvu do nově vzniklého kurzu Leadership matters, neváhala jsem a hned se přihlásila. Je pro mě důležité podílet se na rozvoji komunity lidí a prostředí, kde žiji a říkala jsem si, že by mi to mohlo pomoct být zase o kousek dál. Nemýlila jsem se a je to jedna z nejlepších věcí, která mě v rámci studia potkala. Pomohlo mi to mé představy a plány zasadit do reality a kontextu dnešní doby. Formovalo to i můj způsob myšlení, také jsem více poznala samu sebe a zvědomila si své hodnoty, což vnímám jako důležité pro dobrého lídra. Díky kurzu jsem potkala partu inspirativních lidí z různých oborů a zaměření, se kterými se potkáváme, i po dokončení. Všichni jsou zapálení pro spoustu věcí a mají mezioborový přehled, což mi přijde, jako perfektní úrodná půda pro velké věci!“

Lucie Viková

e-mail: vikolu00@upol.cz|IG: lucie_vikova|FB: Lucie Viková

Absolventka oboru BA (Hons) Business and Marketing na skotské univerzitě v Aberdeenu – RGU. Nyní nadšená studentka Magisterského oboru Mediální studia se specializací na komunikační studia na UPOL. Absolventka Akademie pro budoucí zakladatelky od organizace HzM (Holky z marketingu). Od minulého roku také začínající podnikatelka v Legal Headhuntingu spolu s mým manželem a naší společností Legal Recruiters.

„Kurz leadershipu byl jednou z nejlepších věcí, co se mi zatím v životě stala. Odnáším si do života mnoho inspirace, dovedností, nových důležitých kontaktů a přátel.“

Jarmila Stanková

e-mail: jarmila.stankova@upol.cz|FB: Jarka Stanková|LinkedIn: Jarmila Stanková

Absolventka doktorského studia na Ústavu molekulární a translační medicíny, LF UP. Od roku 2016 pracuje na výzkumném programu chemická biologie a experimentální terapeutika se zaměřením na nové metody identifikace molekulárních cílů. V roce 2020 jsem se stala součástí skupiny v rámci projektu EATRIS-Plus, kde měla na starosti proteomickou analýzu plazmy. Mimo to zastupovala fakultu v grémiu doktorandů.

„Kurz mi dal návody, jak prakticky zvládnout realizaci mých projektů a vizí, ale také pocit podpory komunity. Osobně si vážím propojení napříč fakultami a obory, které umožnilo nahlížet na témata lekcí z různých úhlů a s různými konkrétními připomínkami a dotazy.“

Hana Kuželová

e-mail: hanamarie.kuzelova01@upol.cz|FB: Hanka Kuželová|IG: http_hello

Studentkou posledního ročníku bakalářského programu na katedře politologie. Zastává manažerské pozice v mládežnických organizacích.

„Jsem dost aktivní člověk a ráda se rozvíjím, takže když jsem viděla možnost přihlásit se na kurz Leadership Matters!, vůbec jsem neváhala. Účast na kurzu byla rozhodně to nejlepší, co se mi za rok 2023 stalo. Nikdy předtím jsem se o leadership do hloubky nezajímala, ale už několik let jej aktivně uplatňuji na různých pozicích v mládežnických organizacích. Proto mi kurz přišel moc přínosný, naučila jsem se lepšímu time-managementu a také self-leadershipu. Leadership mě nadchnul natolik, že se hlásím na letní kurz Aspen pro mladé lídry a uvažuji nad studiem leadershipu na magisterském studiu.“

Lucie Riegerová

„Jsem Lucy, je mi 21 a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého studuji Televizní a rozhlasová studia s Žurnalistikou. Leadership matters! mi poskytl nejen znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu vedení, ale také prostředí, které mi umožnilo reflektovat nad vlastními schopnostmi a posílit mé sebevědomí jako lídra. Jsem vděčná za inspirativní workshopy, podnětné diskuse a podporu, kterou jsem získala od kolegů i lektorů. Tento kurz není jen o získávání teoretických znalostí, ale především o transformaci myšlení a přístupu k vedení, což mi pomohlo stát se lepším lídrem nejen do mé budoucí profese, ale i do života obecně!“