Skip to main content

vedoucí laboratoře pitných vod

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Vodovody a kanalizace Přerov,a.s.

Popis zaměstnavatele:

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. byla založena 1. listopadu 1993 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Přerov. Jejím hlavním úkolem je plynulá a spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody zákazníkům regionu. Zajišťuje rovněž odvádění a čištění odpadních vod s velkou účinností čištění.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Technické pozice

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Přerov

Odměna: 30 000 - 38 000 dle zkušeností

Termín uzávěrky: 30. 9. 2022

Zveřejněno: 25. 8. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Minaříková Jaroslava

Kontaktní telefon: 581 299 117

Kontaktní email: minarikova@vakpr.cz

Další kontakt:

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. hledá pracovníka (pracovnici) na funkci vedoucí laboratoře pitných vod. Výhodou je praxe ve vodárenské laboratoři nebo v laboratoři podobného zaměření.

Předpoklad nástupu:       1. 2. 2023 nebo dle dohody

 

Požadavky:

  • kvalifikační předpoklady – vysokoškolské vzdělání v oboru technologie vody, hydrochemie nebo analytická chemie
  • pracovní praxe minimálně 2 roky výhodou – ale není podmínkou
  • dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
  • odpovědný přístup k plnění úkolů, přesnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení
  • znalost práce na PC
  • morální bezúhonnost

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

  • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení

Přihláška s požadovanými doklady musí být doručena v listinné podobě na adresu společnosti – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov, předána na osobní oddělení v pracovní dny v době od 7.00 do 14.30 hodin nebo zaslána e-mailem na minarikova@vakpr.cz.

Termín pro podání přihlášek k výběrovému řízení je do 30.9.2022.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.