Skip to main content

úřednice/úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU odboru regionálního rozvoje

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Kraj Vysočina

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), která krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.

Parametry

Typ: Array

Kategorie: Array

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Jihlava

Odměna:

Termín uzávěrky: 3. 1. 2022

Zveřejněno: 7. 12. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Jana Činčárová

Kontaktní telefon: 564 602 151

Kontaktní email: cinvarova.j@kr-vysocina.cz

Další kontakt: Jana Činčárová