Skip to main content

úřednice/úředník na úseku investic odboru majetkového

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Kraj Vysočina

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), která krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Technické pozice

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Jihlava

Odměna: 22 980 - 33 790

Termín uzávěrky: 6. 12. 2021

Zveřejněno: 3. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Jana Činčárová

Kontaktní telefon: 564 602 151

Kontaktní email: cinvarova.j@kr-vysocina.cz

Další kontakt: Jana Činčárová

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4109855