Skip to main content

Styční koordinátoři pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Úřad vlády České republiky

Popis zaměstnavatele:

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (často bývá označen jako tzv. kompetenční zákon). Úřad vlády ČR podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů.

Parametry

Typ: DPP

Kategorie: Array

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Praha

Odměna:

Termín uzávěrky: 31. 12. 2021

Zveřejněno: 1. 12. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Marie Pláteníková

Kontaktní telefon: +420 296 153 503

Kontaktní email: hlobilova.vendula@vlada.cz

Další kontakt:

Úřad vlády ČR hledá styčné koordinátory pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022

V souvislosti s blížícím se předsednictvím ČR v Radě EU vyhlašuje Úřad vlády ČR výběrové řízení na pozice styčných koordinátorů (tzv. liaison-officerů). Koordinátoři budou doprovázet unijní nebo národní delegace při konání vrcholných jednání v České republice ve druhé polovině roku 2022. Současně budou klíčovými osobami pro kontakt mezi organizačním týmem, jednotlivými delegacemi a zastupitelskými úřady. Role koordinátorů bude stěžejní pro zajištění bezproblémového průběhu předsednických akcí. Koordinátorům bude zajištěna série školení potřebných k výkonu jejich funkce.

Hledáme primárně vysokoškolské studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského programu, případně čerstvé absolventy. Výhodou je studium zaměřené na evropská studia, mezinárodní vztahy, politologii či obdobné.

Výběrové řízení proběhne počátkem roku 2022. Vybraní kandidáti následně absolvují několik přípravných školení, týkající se například protokolárních záležitostí, koordinačního mechanismu příprav, kurz první pomoci, příklady dobré praxe od liaison officerů z roku 2009 a jiné. Aktivní vytížení koordinátorů se předpokládá ve druhé polovině příštího roku.

Co požadujeme:
znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem na výborné úrovni, další jazyk výhodou;
orientaci v problematice Evropské unie;
maximální časovou flexibilitu a pracovní nasazení v průběhu summitu a všech 14 neformálních zasedání ministrů a dalších akcí na ministerské a vládní úrovni (2–3denní akce) ve druhé polovině roku 2022;
organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost, reprezentativní a vstřícné vystupování.

Náplň práce:
kontaktní osoba a doprovod delegací jednotlivých zemí po celou dobu trvání oficiálního programu dané akce;
podpora při koordinaci logistiky akcí;
průběžná komunikace s Odborem pro předsednictví ČR v Radě EU a zahraničními zastupitelskými úřady na území ČR.

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení formou dohody o pracovní činnosti včetně řádného zaškolení;
cenné zkušenosti v oblasti diplomatického protokolu a organizování mezinárodních zasedání;
jedinečnou možnost být součástí vrcholných mezinárodních akcí a získat řadu užitečných kontaktů.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Strukturované životopisy a motivační dopisy můžete zasílat nejpozději do 31. prosince 2021 paní Marii Pláteníkové z Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU na emailovou adresu: platenikova.marie@vlada.cz