Skip to main content

správce/správkyně rozpočtu se zaměřením na oblast financování oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 22.980,- KČ DO 33.790,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 14. 1. 2022

Zveřejněno: 8. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Marcela Dušková

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Charakteristika vykonávané práce: budete zabezpečovat financování výdajů Jihomoravského kraje a plnit funkci správce rozpočtu v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Budete se podílet na činnostech spojených s úvěrovou politikou Jihomoravského kraje a zabezpečovat komunikaci s bankami, se kterými Jihomoravský kraj uzavřel smlouvu o přijetí úvěru. Budete se podílet na zpracování střednědobého výhledu Jihomoravského kraje, sestavení rozpočtu na příslušný kalendářní rok a sledovat vývoj finančních zdrojů Jihomoravského kraje.

Dále se budete podílet na zabezpečení hospodaření podle rozpočtu, provádění kontroly jeho čerpání a na zpracování rozborů hospodaření Jihomoravského kraje

Kontaktní pracovník:  Ing. Marcela Dušková, vedoucí oddělení rozpočtu a financování  odboru ekonomického, telefon 541 651 293.

Termín nástupu:                 dle dohody.

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe ekonomika, veřejná správa
 • zvláštní odborná způsobilost: Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
  • znalost financování veřejných rozpočtů, rozpočetnictví ÚSC, rozpočtová skladba (vítána praxe zejména v oblasti účetnictví ÚSC)
  • znalost příslušné legislativy: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • znalosti v oblasti bankovnictví výhodou
  • znalost MS Office, zejména velmi dobrá znalost MS EXCEL
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • analytické myšlení
 • schopnost týmové spolupráce i samostatné tvůrčí práce
 • odolnost vůči zátěži
 • samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, přesnost, adaptabilita.

 

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Platové podmínky:   se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11 (dle délky praxe + možnost osobního ohodnocení a odměn).

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.