Skip to main content

Školní psycholog a školní speciální pedagog

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: MAS Šternbersko o.p.s.

Popis zaměstnavatele:

Místní akční skupina (MAS) pochází z anglického Local Action Group. Původ slova vede k jeho mezinárodnímu významu, momentálně se s MAS setkáme skoro ve všech zemích Evropské unie. MAS je stále ještě poměrně nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (obcí), podnikatelské sféry (zejména živnostníci a zemědělci) a neziskového sektoru (spolky, hasiči, …) v území, kde jsou sídla s méně než 25 000 obyvateli, tedy v území, pro které EU používá společný výraz venkov. Tato metoda partnerství má svá pravidla, a má mezinárodní zkratku LEADER. Evropské instituce prosazují komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro přerozdělení dotací na venkově. Hlavním zdrojem finanční podpory doposud byl původně Program rozvoje venkova ČR s řídícím orgánem Ministerstvem zemědělství a zprostředkujícím subjektem Státním zemědělským a intervenčním fondem. V programovém období 2014 – 2020 mohla MAS Šternbersko přerozdělovat finanční prostředky prostřednictvím čtyř operačních programů:Program rozvoje venkovaIntegrovaný regionální operační programOP ZaměstnanostOP Životní prostředí

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Vzdělávání

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Olomoucký kraj

Odměna: 12. platová třída

Termín uzávěrky: 31. 12. 2024

Zveřejněno: 6. 6. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Veronika Machowská

Kontaktní telefon: 725408400

Kontaktní email: machowska@mas-sternbersko.cz

Další kontakt: opjak@pppaspc-ok.cz

Pedagogicko – psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a

hledá kolegy/kolegyně na pozice
školní psycholog a školní speciální pedagog

Nabízíme:
 Částečný pracovní úvazek, který je v závislosti na kapacitě škol stanoven na max. 0,2 případně 0,4 hod. – možné je i souběžné zaměstnání na více školách, tedy kombinace úvazků až do výše úvazku 1,0
 Platové podmínky dle platných platových tarifů pro ped. pracovníky (12. platová třída)
 Místo výkonu práce celý Olomoucký kraj – možnost vybrat si školu, pro kterou byste chtěli pracovat
 Nástup možný ihned

Náplň práce:
 Metodická práce a vzdělávací činnost
 Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
 Diagnostika, depistáž

Požadavky:
 Magisterské vysokoškolské vzdělání v daném oboru
 Vstřícný a komunikativní přístup
 Ochota učit se novým věcem

Zájemci mohou zasílat své životopisy spolu s motivačním dopisem a kopií dokladu o dosaženém vzdělání na opjak@pppaspc-ok.cz. Do e-mailu napište také školu/školy, pro které byste měli zájem pracovat.

Pro bližší informace kontaktujte manažera přiděleného ke konkrétní škole. Aktuální seznam škol a volných míst včetně kontaktních osob k daným školám naleznete v tabulce ZDE: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcBRSXuWzpLfDeIKlVoVQXAwP1VC5fouQw_xRM7o9fE/edit?usp=sharing