Skip to main content

referent/referentka živnostenského podnikání oddělení Krajského živnostenského úřadu odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25 280,- Kč do 37 170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 7. 10. 2023

Zveřejněno: 19. 7. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Žišková

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení místa

referenta/referentky živnostenského podnikání  oddělení Krajského živnostenského úřadu

odbor správní a Krajský živnostenský úřad

(pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou)

Místo výkonu práce:         Cejl 73, BRNO

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11 (dle délky praxe + možnost osobního ohodnocení a odměn).

Termín nástupu:                 dle dohody

 

Charakteristika vykonávané práce: koordinuje, metodicky usměrňuje a komplexně vykonává cenovou kontrolu v územní působnosti Jihomoravského kraje; samostatně vykonává dozor v oblasti regulace reklamy, ukládá případná nápravná opatření; organizačně zajišťuje za Krajský živnostenský úřad (dále jen „KŽÚ“) výkon cenových kontrol a kontrol na úseku regulace reklamy; souhrnně vykonává specializované odborné činnosti na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti KŽÚ KrÚ JMK; kontroluje výkon přenesené působnosti na obce s rozšířenou působností v oblasti živnostenského podnikání – organizačně tyto kontroly zajišťuje; provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele krajského úřadu na úseku živnostenského podnikání a kontrolní činnosti; zajišťuje agendu v oblasti ochrany spotřebitele a za oddělení KŽÚ agendu v oblasti stížností aj.

 

Kontaktní pracovník:     Mgr. Jitka Žišková, vedoucí oddělení krajského živnostenského úřadu odboru správního a Krajského živnostenského úřadu, tel. 541 653 602

 

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe právní směr/zaměření, veřejná správa
 • znalosti oboru: Živnostenské podnikání, podnikání v zemědělství, agenda v oblasti cen, regulace reklamy
 • zvláštní odborná způsobilost – při správě živnostenského podnikání (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána
 • vítána právní praxe v obdobných oblastech jako jsou uvedeny výše  v Charakteristice vykonávané práce
 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost argumentovat a aktivně přistupovat k řešení problému
 • výborné komunikační a organizační dovednosti
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

 

 Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

 

 

Písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 07.10.2023. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Bližší informace k obsazovanému místu naleznete na www.jmk.cz – volná místa. Všem zájemcům děkujeme!