Skip to main content

Referent/referentka přezkoumávání hospodaření (kontrolor/ka) oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 23.390,- Kč do 34.370,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 6. 3. 2023

Zveřejněno: 7. 1. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Marek Kupka

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Referent/referentka přezkoumávání hospodaření (kontrolor/ kontrolorka)
oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního

Místo výkonu práce: Cejl 73, BRNO
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10
Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: referent/ka přezkoumávání hospodaření přezkoumává hospodaření obcí, měst a dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, které o něj požádají. Sestavuje plán přezkoumávání, monitoruje jeho dodržování a provádí operativní změny. Zpracovává na základě zjištění zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, spolupracuje s kontrolní skupinou při projednání a předání zprávy, případně při vypořádání námitek.

Kontaktní pracovník: Ing. Marek Kupka, vedoucí oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního, telefon: 541 653 326

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, příp. střední vzdělání s maturitní zkouškou*
• studijní obor: nejlépe ekonomika, veřejná správa
• podmínka praxe: minimálně 3 roky praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání (viz. § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
• zvláštní odborná způsobilost: při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• znalosti oboru: přezkoumání hospodaření územních celků, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, veřejné zakázky, finanční kontrola, mzdová agenda a odměňování členů zastupitelstev, další právní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem
• rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• další požadavky:
o schopnost samostatné i týmové práce
o schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
o tvůrčí a analytické myšlení
o dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
o uživatelská znalost MS Office
o ochota se dále vzdělávat a aplikovat získané znalosti
o pečlivost, zodpovědnost, pracovitost.
o řidičské oprávnění skupiny B výhodou.

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• pět týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc,
• příspěvek na Edenred Benefits Card 6000 Kč/rok,
• pružná pracovní doba,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• široké možnosti dalšího vzdělávání, jazykové kurzy,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 06.03.2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, personální oddělení, Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pokud Vás nabídka pracovního místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.