Referent/referentka právní agendy oddělení správního a ekonomického odboru životního prostředí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Kategorie: Neuvedeno

Místo výkonu práce: Brno město

Typ úvazku: Práce na HPP

Odměna: 25.280,- - 37.170,-

Termín uzávěrky: 13. 3. 2023

Zveřejněno: 6. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pospíšilová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce:
Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy, samosprávy nebo působnosti orgánů a organizací včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Tyto činnosti zahrnují zejména konzultační činnost pro pracovníky odboru životního prostředí, vedení správních řízení při výkonu vybraných agend, přípravu podkladů pro činnost orgánů kraje, poskytování informací a metodickou pomoc pracovníkům obecních úřadů.

Kontaktní pracovník: Mgr. Kateřina Pospíšilová, vedoucí oddělení správního a ekonomického odboru životního prostředí, telefon 541 652 697

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• studijní obor: právo a právní věda
• znalost příslušné legislativy: podrobná znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dobrá znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále základní orientace v právních předpisech, jimiž se řídí činnost odboru životního prostředí (dle platného Organizačního řádu www.jmk.cz). Tyto znalosti se od uchazečů očekávají již při výběrovém řízení.
• splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• další požadavky:
o vítána praxe ve státní správě a samosprávě, rovněž vítána v oblasti justice
o samostatnost, odpovědnost, pečlivost
o dobrá uživatelská znalost MS Office
o dobré komunikační schopnosti a schopnost prezentace na veřejnosti
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
o schopnost koncepčního a analytického myšlení
o schopnost zvládat vysoké pracovní nasazení
o odolnost vůči stresu

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč/ měsíc,
• příspěvek na Edenred Benefits Card ve výši 6.000 Kč/ rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 13. března 2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás