Skip to main content

REFERENT/REFERENTKA – OCHRANA PŘÍRODY

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Statutární město Zlín

Popis zaměstnavatele:

Statutární město Zlín

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zemědělství, lesnictví a ekologie

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Zlín

Odměna: 10. platová třída

Termín uzávěrky: 29. 6. 2022

Zveřejněno: 8. 6. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Eva Peprníková

Kontaktní telefon: 577630425

Kontaktní email: evapeprnikova@zlin.cz

Další kontakt: Marek Jakuba

Požadavky zaměstnavatele:
 VŠ – se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, krajinné inženýrství, arboristiku apod.,
 zvláštní odborná způsobilosti pro výkon správních činností v ochraně přírody a krajiny výhodou,
 praxe v oblasti ochrany přírody a krajiny výhodou,
 praktická znalost vedení správních řízení výhodou,
 uživatelská znalost Microsoft Office,
 řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič).
Klíčové pracovní činnosti:
Vedení správních činností podle zákona č. 114/1992 Sb., zejména:
 povolování kácení dřevin,
 správa veřejné zeleně a významných krajinných prvků,
 management a vyhlašování památných stromů,
 vyjadřování se ke stavební činnosti z hlediska ochrany dřevin a ochrany rostlin a živočichů,
 vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků a z hlediska vlivu na krajinný ráz,
 vydávání stanovisek k územním plánům,
 vedení sankčních řízení pro porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Více informací na:

Výběrová řízení – úředníci – Zlín.eu (zlin.eu)