Skip to main content

Referent/referentka náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“) a sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPO“) oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden: 40

Místo výkonu práce: Brno - město

Odměna: 25 280 - 37 170 Kč, DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 15. 8. 2024

Zveřejněno: 16. 7. 2024

Kontakty

Kontaktní osoba: Jana Musilová

Kontaktní telefon: 541651205

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: PhDr. Jarmila Bisomová, 541 651 158

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka NRP a SPO odborně posuzuje žadatele pro účely zprostředkování NRP, ve správním řízení rozhoduje o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojitelem, pěstounem a osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, zpracovává příslušné evidence dětí a žadatelů, podílí se na zprostředkování náhradní rodinné péče, průběžně poskytuje žadatelům odborné poradenství, spolupracuje s dalšími subjekty. Koordinuje příslušné správní úřady na území Jihomoravského kraje, zabezpečuje podmínky pro jejich jednotný postup při aplikaci právních předpisů a metodických pokynů na úseku NRP a SPO, kontroluje výkon agendy, vyřizuje podněty, oznámení, stížnosti občanů, spolupracuje s dotčenými subjekty a na aktivitách s agendou spojených. Podílí se na organizaci konzultací o výkonu pěstounské péče a náborových kampaní pro získání nových zájemců o pěstounskou péči. Při výkonu se řídí standardy kvality SPO.

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • studijní obor: dle ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalosti oboru: SPO, rodinné právo,
 • orientace v příslušné legislativě: zákon o SPO a jeho prováděcí vyhláška, občanský zákoník, správní řád, zákon o krajích, zákon o obcích, kontrolní řád,
 • zvláštní odborná způsobilost: při sociálně-právní ochraně dětí (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru),
 • praxe: v oblasti SPO vítána,
 • další požadavky:
  • výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezentační schopnosti,
  • schopnost samostatné i týmové práce,
  • schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy,
  • schopnost se v rámci kompetencí samostatně rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost,
  • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
  • pečlivost, zodpovědnost, systematičnost, odolnost vůči stresu,
  • uživatelská znalost MS Office,
  • řidičské oprávnění skupiny B vítáno.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • pět týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč/měsíc,
 • Edenred Benefits Card ve výši 6.000 Kč/rok,
 • zaměstnanecký příspěvek na kulturní akce,
 • firemní mateřskou školku,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružnou pracovní dobu,
 • široké možnosti dalšího vzdělávání, jazykové kurzy.

Místo výkonu práce:      Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Platové podmínky:         platová třída 11 dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, po zapracování možnost osobního ohodnocení a odměn odpovídající výkonu.

Termín nástupu:              01.08.2024, případně dle domluvy

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15.08.2024.

Tuto přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Kontaktní pracovník:        PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí oddělení SPO a rodinné politiky
odboru sociálních věcí, tel. 541 651 158, e-mail:
bisomova.jarmila@jmk.cz

nebo další informace na: www.jmk.cz

 

                                                                                                     Těšíme se na setkání s vámi!