Skip to main content

referent/referentka náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí oddělení SPO a rodinné politiky OSV

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno město

Odměna: 25.280,- - 37.170,-

Termín uzávěrky: 6. 1. 2023

Zveřejněno: 19. 12. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Bisomová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce: odborně posuzuje žadatele pro účely zprostředkování NRP, ve správním řízení rozhoduje o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojitelem, pěstounem a osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, zpracovává příslušné evidence dětí a žadatelů, podílí se na zprostředkování náhradní rodinné péče, průběžně poskytuje žadatelům odborné poradenství, spolupracuje s dalšími subjekty. Koordinuje příslušné správní úřady na území Jihomoravského kraje, zabezpečuje podmínky pro jejich jednotný postup při aplikaci právních předpisů a metodických pokynů na úseku NRP a SPO, kontroluje výkon agendy, vyřizuje podněty, oznámení, stížnosti občanů, spolupracuje s dotčenými subjekty a na aktivitách s agendou spojených. Podílí se na organizaci konzultací o výkonu pěstounské péče a náborových kampaní pro získání nových zájemců o pěstounskou péči. Při výkonu se řídí standardy kvality SPO.
Kontaktní pracovník: PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí, tel. 541 651 158.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• studijní obor: dle ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• znalosti oboru: SPO, rodinné právo
• orientace v příslušné legislativě: zákon o SPO a jeho prováděcí vyhláška, občanský zákoník, správní řád, zákon o krajích, zákon o obcích, kontrolní řád
• zvláštní odborná způsobilost: při sociálně-právní ochraně dětí (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• vítána praxe v oblasti SPO vítána
• další požadavky:
o výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezenční schopnosti,
o schopnost samostatné i týmové práce,
o schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy,
o schopnost se v rámci kompetencí samostatně rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost,
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
o pečlivost, zodpovědnost, systematičnost, odolnost vůči stresu,
o uživatelská znalost MS Office,
o řidičské oprávnění skupiny B vítáno.

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny placené „sick days“,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč/měsíc,
• příspěvek na Edenred Benefits Card ve výši 6.000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na kulturní akce,
• firemní mateřskou školku,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením,
• široké možnosti dalšího vzdělávání, jazykové kurzy.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 06.01.2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, personální oddělení, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!