Skip to main content

Referent/referentka ekonomiky, metodiky a kontroly oddělení koncepce a plánování odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno město

Odměna: 25.280,- - 37.170,-

Termín uzávěrky: 28. 2. 2023

Zveřejněno: 13. 2. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Novotná

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce: kontrolor/ka samostatně provádí finanční kontroly využívání finančních prostředků (dotací) v souladu s podmínkami udělení a obecně závaznými právními předpisy, včetně přípravy kontroly a dohledu nad odstraněním zjištěných závad v oblasti sociálních služeb. Podílí se na hodnocení žádostí o dotace. Řeší problematiku porušení rozpočtové kázně a další činnosti podle aktuálních potřeb.

Kontaktní pracovník: Mgr. Alena Novotná, DiS., vedoucí oddělení koncepce a plánování, odboru sociálních věcí, tel. 541 652 178.

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• studijní obor: nejlépe ekonomika nebo veřejná správa
• zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• znalosti oboru: agenda sociálních služeb, zejména jejich financování, dotační politika ČR v oblasti sociálních služeb, role krajů v systému sociálních služeb, účetní a ekonomické vazby související s provozem organizace (zejm. NNO)
• praxe: vítána v ekonomických agendách sociálních služeb nebo samospráv, zejména v oblastech financování sociálních služeb a veřejných služeb
• rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 313/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• jazykové znalosti: vítány
• další požadavky:
o schopnost aktivně řešit problémy
o schopnost samostatné i týmové práce, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, adaptabilita
o velmi dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti
o schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu
o schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
o prezentační schopnosti: veřejně i on-line prostředí (MS Teams, apod.)
o dobrá uživatelská znalost MS Office
o řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič/ka

Nabízíme:

• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc,
• příspěvek na Edenred Benefits Card 6000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 28.02.2023. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!