referent/ka vnitřních věcí státu oddělení správní OSPŽ

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Kategorie: Administrativa

Místo výkonu práce: Brno

Typ úvazku: Práce na HPP

Odměna: od 21.260,- Kč do 31.240,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 29. 6. 2022

Zveřejněno: 14. 6. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Sychrová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referenta/referentky vnitřních věcí státu oddělení správního

odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

 

Místo výkonu práce:         Žerotínovo náměstí 3, BRNO

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10

Termín nástupu:                 od 01.08.2022, případně dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:

práce v oblasti státoobčanské a matriční agendy v návaznosti na rodinné a mezinárodní právo, kontrola a metodická pomoc obcím na úseku matrik, zabezpečování odborné přípravy a zkoušek matrikářů obecních úřadů

 

Kontaktní pracovník:     JUDr. Eva Sychrová

vedoucí oddělení správního, odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

tel. 54165 2216; e-mail:  sychrova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Petra Skokanová Abrhámová, oddělení personální odboru kancelář ředitele, tel. 541 651 224,

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • studijní obor: nejlépe veřejná správa
 • znalosti oboru: dobrá znalost agendy státního občanství a matrik, vidimace a legalizace
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti: při správě matrik a státního občanství (do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
 • praxe: vítána v oboru práva nebo ve veřejné správě
 • vítána znalost AJ nebo NJ
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • schopnost samostatné odborné práce
 • pečlivost, zodpovědnost
 • organizační schopnosti
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané vědomosti
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • zvládání stresových situací
 • vítáno řidičské oprávnění skupiny B
 • znalost MS Office

 

Nabízíme:

 • odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky
 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou
 • místo výkonu práce v centru Brna
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, účast na odborných konferencích,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29.06.2022. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás