Skip to main content

referent/ka pro vzdělávání oddělení vzdělávání odboru školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Vzdělávání

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 22.980Kč do 33.790Kč + možnost osobního ohodnocení a odměn

Termín uzávěrky: 22. 2. 2022

Zveřejněno: 15. 2. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Slobodníková

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Referent/referentka pro vzdělávání mimo jiné vykonává činnosti související s výkonem samostatné a přenesené působnosti v oblasti školství v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na problematiku základních škol.
Zajišťuje agendu v oblasti základních škol, školních družin a školních klubů v regionu Jihomoravského kraje. Provádí analýzy, konzultační a metodickou činnost v oblasti určených škol. Připravuje podklady a analýzy pro Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji a pro Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje. Zúčastňuje se konkurzních řízení pro určený druh škol zřizovaných obcemi. Vykonává agendu odvolacího správního orgánu.

Kontaktní pracovník: RNDr. Hana Slobodníková, vedoucí oddělení vzdělávání odboru školství, tel. 541 653 524, e-mail: slobodnikova.hana@jmk.cz

Pokud Vás činnost obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa. Všem zájemcům děkujeme!