Skip to main content

referent/ka pro koncepci školství oddělení vzdělávání odboru školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Vzdělávání

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280Kč do 37.170Kč + možnost osobního ohodnocení a odměn

Termín uzávěrky: 27. 6. 2024

Zveřejněno: 15. 2. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Vybíral

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referenta/referentky pro koncepci školství oddělení vzdělávání odboru školství

 

Zajímá vás oblast vzdělávání a chcete přispět k rozvoji školství v našem kraji? Přidejte se k nám! Jsme tým odborníků, kteří vědí, že správná analýza dat může otevřít dveře k lepšímu vzdělávání. Pokud máte smysl pro detail, schopnost převádět čísla na příběhy a touhu být součástí týmu, který táhne za jeden provaz, pak je tato příležitost právě pro vás!

 

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka pro koncepci školství vykonává koncepční činnost
a zajišťuje systémová opatření při realizaci regionální školské politiky a rozvoje sítě regionálního školství. Zpracovává podklady v oblasti školství v rámci Jihomoravského kraje, zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji a výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji. Pracuje jako redaktor krajských webů za oblast školství. Dále zajišťuje konzultace
a metodické poradenství pro určené školy a školská   zařízení, koordinuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení v regionu.

 

Součástí výběrové řízení je praktický počítačový test na ověření znalostí v programu Excel.

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe v oblasti školství nebo veřejné správy
 • znalosti oboru: školství, všeobecný přehled v oblasti školství – související právní předpisy, zákon o krajích
 • zvláštní odborná způsobilost ve školství (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • výborná znalost MS Office – práce v programu Excel na pokročilé úrovni (tabulky, grafy, hromadná korespondence, statistické operace aj.)
 • další požadavky:
  • vítána praxe ve státní správě a samosprávě
  • schopnost koncepčního a analytického myšlení
  • dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
  • samostatnost, odpovědnost, pečlivost
  • schopnost pracovat v týmu i samostatně
  • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
  • řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • pět týdnů dovolené, 3 plně hrazené Sick Days,
 • stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Místo výkonu práce:      Cejl 73, BRNO

Platové podmínky:         platová třída 11 dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, po zapracování možnost osobního ohodnocení a odměn odpovídající výkonu

Termín nástupu:              co nejdříve – dle dohody

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 27.06.2024.

Tuto přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

 

Kontaktní pracovník:       

Mgr. Oldřich Vybíral, vedoucí oddělení vzdělávání odboru školství,
telefon 541 653 521, e-mail:
vybiral.oldrich@jmk.cz

Mgr. Jana Musilová, oddělení personální odboru kancelář ředitele,
telefon 541 651 205, e-mail: musilova.jana@jmk.cz

 

nebo další informace na: www.jmk.cz

 

                                                                                                     Těšíme se na setkání s vámi!

 

 

 

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.