Referent/ka – Investiční technik

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Statutární město Hradec Králové

Popis zaměstnavatele:

Magistrát města Hradec Králové

Parametry

Kategorie: Technické pozice

Místo výkonu práce: Statutární město Hradec Králové

Typ úvazku: Práce na HPP

Odměna: 9. platová třída / 10. platová třída dle NV č.341/2017 Sb., v platném znění

Termín uzávěrky: 22. 3. 2023

Zveřejněno: 11. 10. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Linda Gremlicová

Kontaktní telefon: 495707285

Kontaktní email: linda.gremlicova@mmhk.cz

Další kontakt: Mgr. Markéta Tučková - tel. 495 707 283

Co Vám můžeme nabídnout:
• zajímavou a různorodou práci
• stabilní zázemí velké organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
• pružnou pracovní dobu
• pět dnů placeného zdravotního volna
• pět týdnů dovolené
• zvýhodněné bydlení pro vybrané pracovní pozice
• zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenkové karty, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance)
• příjemné pracovní prostředí
• rádi do týmu přijmeme kolegyně/kolegy bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci a víru

Charakteristika pozice:
platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
• příprava a realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic
• příprava výběrových řízení investičních akcí po technické stránce
• provádění technického dozoru stavebníka

platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
• příprava a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavebních částí)
• obstarávání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a podávání příslušné
žádosti a návrhů
• zpracování zadávací dokumentace výběrových řízení na veřejné zakázky, příprava dokumentace pro hodnotící komisi
• příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace, zpracování zápisů a protokolů o předání staveb,
zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu

Je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn.
Budeme se snažit vyjít vstříc i vašim případným specifickým potřebám, například v souvislosti s postižením.

Kvalifikační požadavky:
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (pro 9. platovou třídu)
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (pro 10. platovou třídu)
• vzdělání technického oboru výhodou
• znalost stavebního zákona
• znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
• uživatelská znalost PC (MS Word, Excel, Outlook, internet)
• samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• komunikační schopnosti
• ŘP skupiny B výhodou
• uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst. 1

Informace: Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru, tel. č.: 495 707 680

Místo výkonu práce: Statutární město Hradec Králové

Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození
• státní příslušnost a místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
• datum a podpis uchazeče
• strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností
uvedených v části „charakteristika pozice“
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

Přihlášky podávejte v písemné podobě, na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.
Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Hradec Králové: bebb2in. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny epodatelna@mmhk.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášky lze podávat do 22. 3. 2023

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás