Skip to main content

referenta/referentky evropských fondů oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 25.280,- KČ DO 37.170,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 9. 8. 2023

Zveřejněno: 8. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Skokanová Abrhámová Petra

Charakteristika vykonávané práce:

Referent/ka koordinuje přípravu a realizaci víceletých projektů neinvestičního charakteru, které jsou zaměřeny na regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a inovace s využitím národních dotačních programů a fondů EU s dopadem do území části nebo celého Jihomoravského kraje, vytváří podmínky pro partnerskou spolupráci Jihomoravského kraje v oblasti přípravy projektů se samosprávami, státní správou, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi, zajišťuje provázanost rozvojových aktivit na opatření Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje, spolupracuje při přípravě a zpracování strategických dokumentů, spolupracuje a administruje dotační programy zaměřené na rozvoj cyklodopravy a cyklistiky, zpracovává data do mapových vrstev spojených s rozvojem cyklistiky, iniciuje a organizuje realizaci odborných seminářů, podílí se na zpracován grafických výstupů, pracovní jednání na téma rozvoje lidských zdrojů v území kraje, monitoruje potřeby municipalit z hlediska projektové absorpční kapacity území, poskytuje konzultační činnost a dotační poradenství aj.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou, násl. rodičovskou dovolenou.

Kontaktní pracovník:     Ing. Pavel Fišer, Ph.D., vedoucí oddělení strategického rozvoje odbor regionálního rozvoje

e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 651 348

 

Petra Skokanová Abrhámová, oddělení personální odboru kancelář ředitele

e-mail: skokanova.petra@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 651 224,

  • Požadujeme:
   • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
   • studijní obor: nejlépe regionální, sociální a enviromentální geografie, regionální a územní rozvoj
   • znalosti oboru: regionálního a územního rozvoje, analýza statistických dat, strategické plánování a řízení, znalost problematiky finanční podpory ze strukturálních a investičních fondů EU a národních dotačních programů, participace zainteresovaných subjektů z území
   • praxe: vítána praxe ve veřejné správě v oblasti přípravy a realizace projektů, znalost národních dotací, operačních programů, strategického plánování, zpracování strategických dokumentů s participací veřejnosti a jejich implementace, práce s GIS
   • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

    

    

    

   • další požadavky:
   • znalost anglického jazyka na dobré komunikativní úrovni
   • znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet)
   • tvůrčí pracovní schopnosti, flexibilita, kreativita
   • znalosti o území kraje (Jihomoravský kraj)
   • výborný písemný a slovní projev
   • analytické myšlení, kreativita
   • pracovitost
   • schopnost týmové práce
   • ochota se dále vzdělávat
   • samostatnost, odpovědnost, umění jednat s lidmi (komunikační dovednosti)
   • vítáno řidičské oprávnění skupiny B.

   Nabízíme:

   • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
   • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
   • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days,
   • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
   • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
   • firemní mateřskou školku,
   • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
   • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11 (dle délky praxe + možnost osobního ohodnocení a odměn).

Pokud Vás obsazované místo zaujalo, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.

Strukturovaný profesním životopis, s označením obsazované pozice, zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 09.08.2023, nebo předejte v uvedeném termínu prostřednictvím podatelny na adrese: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.