Skip to main content

Psycholog/psychoterapeut pro práci s rodinami a dětmi

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jak Dál?

Popis zaměstnavatele:

Podporujeme rodičovství, partnerství a rodiny. Provázíme Vás v náročných situacích při rozpadu Vašich rodin. Pomáháme, pokud Vás potká partnerská krize. Posilujeme zdravé vztahy v rodinách s dětmi. Podporujeme Vás na cestě změnou, protože víme, Jak Dál. V týmu máme průvodce, poradce, terapeuty a psychology. Podle Vašich potřeb a situace, ve které nacházíte, vždy hledáme nejvhodnější cestu, abyste se mohli posunout dál.

Parametry

Typ: Jiná

Kategorie: Lidské zdroje

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Olomouc

Odměna: 14000

Termín uzávěrky: 10. 12. 2021

Zveřejněno: 17. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Tereza Vránová

Kontaktní telefon: 739302169

Kontaktní email: vime@jakdal.eu

Další kontakt:

Co bude náplní práce nové kolegyně/kolegy?

 

Přímá práce se dvěma cílovými skupinami (v rámci dvou typů projektů)

 • Děti ohrožené duševním onemocněním nebo děti s duševní dg. F40-F48 a jejich rodiče
 • poskytování poradenství
 • práce v multidisciplinárním týmu společně se sociálním pracovníkem a peer konzultantem v oblasti duševního zdraví
 • intervizní podpora peer konzultantů

 

 • Rodiny v krizi (prožívající rozvod či rozpad rodiny, vztahové problémy partnerů/rodičů)
 • individuální práce s klientem, u dětského klienta s využitím metody Archipelago a Sandplay/Sandtray (u metody Archipelago případně zajistíme proškolení)
 • vztahové a výchovné poradenství individuální či multidisciplinární formou
 • intervize v týmu

 

Na všechny aktivity počítáme s přípravou, přímou prací a tvorbou zápisů. U obou projektů počítáme s dílčím zapojením do osvětově-edukačních kampaní (tvorba odborného obsahu) a tvorbu/aktualizaci interní metodiky pro práci s klienty.

 

Co očekáváme od kandidátky/kandidáta?

 

 • ukončené magisterské   studium   v   oboru   jednooborová   psychologie   nebo psychologie-speciální pedagogika, sociální práci a ukončený min. tříletý terapeutický výcvik.
 • schopnost pracovat týmově, sdílet své zkušenosti, zapojovat se do intervizí, mít v multidisciplinárním týmu za člena peera
 • zkušenosti s poskytováním psychologického či psychoterapeutického poradenství rodinám a dětem nebo v oblasti sociálně právní ochrany dětí (konkrétně pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, při výchově a vzdělávání dítěte apod.) a případně podpora rodin s dětmi s duševním onemocněním
 • organizační, komunikační a prezentační schopnosti
 • zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, koncepčnost, práce v týmu, flexibilita
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • motivaci pro práci v neziskové organizaci
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • odolnost vůči stresu

 

Co můžete čekat od nás?

 

 • zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci s cílovou skupinou v rozvíjející se organizaci
 • možnost profesního i osobnostního růstu
 • zapojení se do tvorby koncepce programu pro rodiny a děti a její rozvoj
 • pravidelnou supervizi
 • průběžné vzdělávání (individuální i skupinové)
 • osobní ohodnocení
 • flexibilní začátek/konec pracovní doby (kumulace úvazku do části pracovního týdne)
 • Výše úvazku: 0,25 HPP
 • Nástup: od 1. 1. 2022, na dobu určitou s možností prodloužení
 • Nástupní mzda: 14 000 Kč
 • Pracoviště: Krapkova 4, Olomouc

 

 

Jak se přihlásit?

 

Formální požadavky pro zařazení do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis a motivační dopis
 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání

 

Své životopisy, motivační dopisy a kopie dokladů o dosaženém vzdělání zašlete nejpozději
do 10. 12. 2021 e-mailem na adresu personal@jakdal.eu předmět označte názvem „Výběrové řízení – psycholog/psychoterapeut“ nebo poštou na adresu Jak Dál? z.s., Krapkova 4, Olomouc, 779 00 (obálku označte viz výše).

O zařazení do 2. kola výběrového řízení uchazeče informujeme telefonicky nebo
e-mailem do max 10 dní od přijetí přihlášky. Pohovory s vybranými uchazeči budou probíhat průběžně. Jak Dál? z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi!