Skip to main content

právník/právnička oddělení dopravně správních agend odboru dopravy

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 3. 11. 2023

Zveřejněno: 4. 8. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Frölich

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka právní agendy na oddělení dopravně správních agend rozhoduje v odvolacím řízení a o mimořádných opravných prostředcích ve věcech přestupků na úseku provozu na pozemních komunikacích a agend souvisejících s provozem na pozemních komunikacích dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kontroluje výkon přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje podle ust. § 67 odst. 1, písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytuje podle ust. § 67 odst. 1, písm. c) zákona č.129/2000 Sb., odbornou a metodickou pomoc obcím na území Jihomoravského kraje při výkonu přenesené působnosti v oblasti provozu na pozemních komunikacích, zastupuje v soudních sporech před správními soudy.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – po dobu trvání mateřské dovolené.

 

Kontaktní pracovník:     Mgr. Karel Frölich, vedoucí oddělení dopravně správních agend                                                                                       odbor dopravy, e-mail: frolich.karel@jmk.cz, telefon: 541 653 363

Mgr. Martina Kučerová, oddělení personální odboru kancelář ředitele     telefon 541 651 230, e-mail: kucerova.martina@jmk.cz

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: právní zameření
 • zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících; při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • znalost příslušné legislativy: správní a přestupkové řízení, právní problematika veřejné správy, samosprávy, právní předpisy vztahující se k silniční dopravě, všeobecný přehled ve vztahu k silniční dopravě
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • dobré komunikační schopnosti
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, ASPI)
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, odolnost vůči zátěži
 • řidičské oprávnění skupiny B výhodou

 

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

 

Písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 03.11.2023. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.