Skip to main content

právník/právnička odboru zdravotnictví

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 15. 4. 2024

Zveřejněno: 7. 1. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Císař

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Charakteristika vykonávané práce: komplexně zajišťuje právní činnosti oddělení zdravotní péče
a ekonomiky odboru zdravotnictví včetně právní garance všech materiálů předkládaných na jednání orgánů kraje, podílí se na tvorbě veřejných zakázek odboru, připravuje smlouvy na zabezpečení výkonu samostatné i přenesené působnosti, zajišťuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, spolupracuje na připomínkovém řízení návrhů v oblasti zdravotnické legislativy.

Kontaktní pracovník:        Mgr. Radka Klusáčková, vedoucí oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdravotnictví, telefon 541 651 147

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • studijní obor: právo
 • znalosti příslušné legislativy: občanské právo, právní úprava právnických osob včetně právní úpravy územních samosprávných celků, právní úprava veřejných zakázek, zdravotnické právo: zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
  o zdravotních službách), zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, přehled o zřízených příspěvkových organizacích na úseku zdravotnictví
 • praxe: vítána praxe ve veřejné správě, resp. ve zdravotnictví
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • ochota se dále vzdělávat a aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, pracovitost
 • vítáno řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15.04.2024. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.