Skip to main content

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ODBORU ŠKOLSTVÍ

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 14. 7. 2023

Zveřejněno: 20. 12. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Hromková

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA (referent/referentka právní agendy)
oddělení organizační a správní
odbor školství

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11, (možnost osobního příplatku a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům)

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: právník/právnička oddělení organizačního a správního vykonává komplexní právní činnosti v jednotlivých oblastech státní správy a samosprávy Jihomoravského kraje, dotýkající se problematiky školství, a to včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Jedná se zejména o oblast občanského práva (např. tvorba a revize smluv), veřejných zakázek, pracovního práva (např. poskytuje konzultace v pracovně právních otázkách zaměstnanců škol), správního práva (rozhodování podle správního řádu). Poskytuje právní pomoc zejména školám. Zajišťuje metodickou pomoc školám a jejich zřizovatelům (osobně, telefonicky i písemně).

Koho se můžete zeptat:
Mgr. Marta Hromková, vedoucí oddělení organizační a správní odboru školství, telefon 541 653 511, e-mail: hromkova.marta@jmk.cz
Mgr. Martina Kučerová, oddělení personální odboru kancelář ředitele, telefon 541 651 230, e-mail: kucerova.martina@jmk.cz

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, ve studijním oboru právo a právní věda
• znalosti oboru: znalost občanského, pracovního a správního práva, orientace v oblasti školského práva, orientace v oblasti výkonu státní správy a samosprávy a problematiky na úseku školství v Jihomoravském kraji
• zvláštní odborná způsobilost: ve školství (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• jazykové znalosti: vítána znalost anglického jazyka nebo jiného světového jazyky na komunikační úrovni
• splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• uživatelská znalost MS Office

Budete potřebovat:
• výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezentační dovednosti
• schopnost samostatné i týmové práce
• schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
• ochotu se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
• pečlivost, zodpovědnost, systematičnost
• analytické myšlení
• řidičské oprávnění skupiny B

Co Vám můžeme nabídnout:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days,
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15.06.2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Všem zájemcům děkujeme!