Skip to main content

právník – odbor finanční

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna: 12. platová třída

Termín uzávěrky: 15. 10. 2022

Zveřejněno: 27. 9. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Charakteristika vykonávané činnosti:
• Zajišťuje metodickou činnost k daňovému řádu a k zák. č. 250/2000 Sb., a k zák. o místních a správních poplatcích
• zajišťuje agendu odvolacího orgánu na úseku místních a správních poplatků, vyměřovaných a vybíraných obcemi dle zák. č. 565/1990 Sb., zák. 634/2004 Sb., pokut ukládaných obcemi dle těchto zákonů a agendu odvolacího orgánu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
• řeší právní aspekty obchodních společností Pk či obchodních společností, jichž je Pk společníkem
• na základě návrhu vedoucího oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO a ve spolupráci s ním projednává správní přestupky a ukládá sankce za správní přestupky v oblasti porušení rozpočtové kázně u obcí a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb., a v oblasti porušení § 14 zákona č. 420/2004 Sb.
• zpracovává návrhy připomínek k novelám zákonů či k zákonům týkajícím se finančního hospodaření a financování ÚSC
• podílí se na tvorbě vnitřních norem za úsek financí
• zajišťuje metodiku na úseku místních a správních poplatků pro obce Pk
• provádí kontroly na úseku místních a správních poplatků u obcí a měst Pardubického kraje
• kontroluje návrhy smluv předkládaných hejtmanovi Pk k podpisu za úsek financí
• provádí výklad právních předpisů z úseku financí pro potřeby odboru finančního
• zajišťuje informační povinnost Pk vůči ÚOHS

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání právního směru se zaměřením na finanční právo
• orientace v oblasti veřejné správy
• dobré komunikační schopnosti a vystupování
• znalost práce na PC
• bezúhonnost
Bližší informace na: https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista