Skip to main content

právník Akreditované platební agentury

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Státní zemědělský intervenční fond

Popis zaměstnavatele:

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden: 40

Místo výkonu práce: Štěpánská 63, 110 00 Praha 1

Odměna: 40.000 - 55.000

Termín uzávěrky: 12. 10. 2023

Zveřejněno: 29. 9. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Ondřej Kudibal

Kontaktní telefon: 731 633 988

Kontaktní email: Ondrej.Kudibal@szif.cz

Další kontakt:

Právník vypracovává právní stanoviska. Spolupracuje s regionálními právníky a OPŽL pracovníky. Kontroluje smluv uzavíraných Státním zemědělským intervenčním fondem. Zpracovává stanoviska v řízení o aktualizaci evidence půdy vedených dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Administruje zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

POŽADUJEME – úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo a právní věda