Pracovník ekonomického oddělení – odbor školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Kategorie: Neuvedeno

Místo výkonu práce: Pardubice

Typ úvazku: Práce na HPP

Odměna: 10.-11. platová třída

Termín uzávěrky: 25. 4. 2023

Zveřejněno: 23. 3. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Charakteristika vykonávané činnosti:
• zpracování dílčí části rozpočtu vybraných škol a školských zařízení (Š/ŠZ) za oblast přímých výdajů na vzdělávání a ostatních účelových prostředků poskytovaných MŠMT v požadované struktuře
• úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání vybraných Š/ŠZ v návaznosti na podpůrná opatření
• zpracování podkladů pro zasílání účelových finančních prostředků Š/ŠZ
• zpracování dílčích přehledů a analýz

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření, případně středoškolské vzdělání ekonomického směru
• velmi dobrá znalost práce na PC – MS Excel, Word, Power Point
• orientace v oblasti financování a rozpočtování příspěvkových organizací, veřejné správy, školství – z. č. 250/2000 Sb., z. č. 218/2000 Sb., z. č. 561/2004 Sb., z. č. 129/2000 Sb., vše v platném znění
• dobré komunikační schopnosti a vystupování
• řidičský průkaz skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní kontakt
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené)

Lhůta pro podání přihlášky: do 25. 4. 2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

nebo datovou schránkou z28bwu9

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás