metodik/metodička veřejného opatrovnictví oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Kategorie: Administrativa

Místo výkonu práce: Brno

Typ úvazku: Práce na HPP

Odměna: ano

Termín uzávěrky: 15. 4. 2020

Kontakty

Kontaktní osoba: Martina Kučerová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: PhDr. Jarmila Bisomová

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

metodik/metodička veřejného opatrovnictví

oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí

 

Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3, Brno

Platové podmínky:     se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

Termín nástupu:       co nejdříve

Charakteristika vykonávané práce: metodik/metodička veřejného opatrovnictví v rámci přenesené působnosti zajišťuje metodickou, konzultační a kontrolní činnost výkonu agendy na obecních úřadech v rámci Jihomoravského kraje, poskytuje občanům základní poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů osob omezených ve svéprávnosti, veřejným opatrovníkům pak odborné poradenství při řešení složitých případů, spolupracuje s dalšími orgány, organizacemi a odborníky v dané oblasti, podílí se na sběru dat o výkonu agendy, vyřizuje podání, stížnosti, podílí se na právní agendě odboru atd.

 

Kontaktní pracovník: PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí oddělení SPO a  rodinné politiky odboru sociálních věcí, tel. 541 651 158.

 

Požadujeme:

Ø potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu

 • studijní obor: právo
 • orientace v příslušné legislativě: občanské právo, problematika veřejného opatrovnictví, sociálních služeb a sociálního zabezpečení, sociálních dávek, správního řádu, postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů-znalost zákona o krajích, zákona o obcích
 • zvláštní odborná způsobilost při výkonu veřejného opatrovnictví (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • další požadavky:
 • výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezenční schopnosti
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, systematičnost
 • uživatelská znalost MS Office
 • řidičské oprávnění skupiny B vítáno  
 • Nabízíme:
 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování
 • Ticket Benefit Card v hodnotě 6000 Kč ročně,
 • příspěvek na kulturní akce, penzijní připojištění,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. dubna 2020. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

 K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Upozornění pro uchazeče:

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás