Skip to main content

Logoped pro dětskou ambulanci Oddělení klinické logopedie

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Popis zaměstnavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě jedenácti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Její historie je více než stoletá, sahá do roku 1896.Posláním FNOL je léčit nemocné v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Olomoucká fakultní nemocnice poskytuje celé spektrum péče od základní až po vysoce specializovanou. Zařízení má k dispozici padesát pracovišť, přes 1400 lůžek a více než 3000 zdravotnických i nezdravotnických profesionálů.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zdravotnictví

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Fakultní nemocnice Olomouc

Odměna:

Termín uzávěrky: 28. 2. 2023

Zveřejněno: 31. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Žylová

Kontaktní telefon: +420730192342

Kontaktní email: nikola.pelclova@fnol.cz

Další kontakt:

Fakultní nemocnice Olomouc přijme logopeda pro dětskou ambulanci Oddělení klinické logopedie (zástup za RD)

Požadavky:
– VŠ vzdělání v oboru dle zákona 96/2004 Sb. ( AKK logoped ve zdravotnictví),
– specializace v oboru Klinická logopedie výhodou,
– zájem a předpoklady pro práci v oboru,
– zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost související s výkonem povolání.

Hlavní pracovní činnost:
– provádí základní diagnostické postupy v oboru klinická logopedie,
– v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává činnost při poskytování zdravotní péče o děti s vadami a poruchami sdělovacího procesu a polykání,
– provádí léčbu, rehabilitaci a reedukaci poruch a vad řeči, sluchu, hlasu a polykání,
– v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává činnosti při dispenzarizaci pacientů s poruchami a vadami řeči, sluchu, hlasu a polykání.

Nabízíme:
– konkurenceschopné finanční ohodnocení,
– perspektivní zaměstnání u dlouhodobě stabilního zaměstnavatele,
– nekuřácká politika organizace,
– možnost odborného růstu, podpora dalšího vzdělávání,
– další významné pracovní benefity (3 dny nenárokového zdravotního placeného volna, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, cafeteria systém, příspěvek na stravování, prioritní zdravotní péče v rámci FNOL).

K písemné žádosti je třeba doložit:
– fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
– profesní životopis.

FNOL, IČO 00098892, se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Přihlášky je možné zaslat prostřednictvím tlačítka „ODPOVĚDĚT“, které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci „Kariéra a vzdělávání“ v záložce „Volné pozice“ http://kariera.fnol.cz/volne-pozice/.