Skip to main content

Lékař/lékařka pro Pracoviště hematologie a transfuzní služby, absolvent

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Popis zaměstnavatele:

Ctíme tradice* V roce 2010 byla v areálu nemocnice odhalena pamětní busta prvního prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garigue Masaryka , jehož jméno nemocnice nese od roku 1997.V roce 2022 oslavíme 70 let* Nemocnice byla otevřena 1. 5. 1952. Tehdy byla zprovozněna lůžka interního oddělení, chirurgického oddělení, dětského oddělení a také lůžka oddělení očního. Od září 1952 byla do provozu uvedena další lůžka gynekologicko-porodního oddělení. Celkem tehdy nemocnice disponovala třistatřicetisedmi lůžky. Do roku 1981 pokračoval vzestup počtu lůžek až na téměř čtyřista.Neustále se rozvíjíme*Po překonání nejasností v otázkách privatizace došlo v roce 1999 k realizaci plánů na modernizaci a rekonstrukci ambulancí, operačních sálů a lůžkové části nemocnice. Tyto aktivity postupně směřují k vybudování komplexu moderní nemocnice odpovídající evropskému standardu.* Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, je součástí sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. Kvalifikovaně zajišťuje zdravotní péči léčebnou, diagnostickou, ošetřovatelskou, rehabilitační, preventivní, poradenskou a lékárenskou. Nemocnice vlastní certifikát ISO 9001 pro všechna oddělení. Příroda léčí s námi*Hodonínská nemocnice také obhospodařuje jeden z největších parků ve městě včetně skleníků a zimní botanické zahrady se sbírkou cykasovitých rostlin nadregionálního významu.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zdravotnictví

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Hodonín

Odměna:

Termín uzávěrky: 1. 3. 2022

Zveřejněno: 1. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: MUDr. František Černý

Kontaktní telefon: 518306354

Kontaktní email: kuzmova@nemho.cz

Další kontakt: Mgr. Bohdana Kuzmová Křepinská

Staň se součástí našeho týmu!

Oddělení laboratorní medicíny, konkrétně pracoviště hematologie a transfuzní služby, přijme lékaře. Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy.

Oddělení laboratorní medicíny vzniklo 1. 6. 2005 organizačním sloučením oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie a hematologicko-transfuzního oddělení. Laboratoře OLM jsou akreditovány ČIA podle ČSN EN ISO 15189 : 2013.

Na pracovišti hematologie a transfuzní služby, pod vedením primářky a vedoucí lékařky, se budete podílet například na: 

  • náboru dárců pro Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO v rámci kampaně Staň se dárcem kostní dřeně
  • práci s dobrovolnými dárci krve a vyšetřovat prvodárce, průměrný počet odběrů od dárců krve za 1 rok na našem pracovišti je cca. 2800
  • spolupracovat s imunohematologickou laboratoří, tato provádí vyšetření krevních skupin, protilátek proti erytrocytům, leukocytům, krevním destičkám, vyšetření zkoušek slučitelnosti krve dárce a příjemce, zajišťuje výdej transfuzních přípravků pacientům Nemocnice TGM Hodonín
  • budete součástí týmu klinické hematologie včetně hematologická ambulance, která pečuje o pacienty s chorobami krve – anémie, poruchy jednotlivých krevních složek, poruchy krevního srážení, trombofilní stavy choroby lymfatických uzlin, hematoonkologická onemocnění, spoluprácuje také  s II. interní hematologickoonkologickou klinikou Brno-Bohunice, Oddělením klinické hematologie Brno-Bohunice, průměrný počet pacientů ošetřených v hematolog. ambulanci za rok je 7000