Skip to main content

Lékař/lékařka pro Interní oddělení, absolvent

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Popis zaměstnavatele:

Ctíme tradice* V roce 2010 byla v areálu nemocnice odhalena pamětní busta prvního prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garigue Masaryka , jehož jméno nemocnice nese od roku 1997.V roce 2022 oslavíme 70 let* Nemocnice byla otevřena 1. 5. 1952. Tehdy byla zprovozněna lůžka interního oddělení, chirurgického oddělení, dětského oddělení a také lůžka oddělení očního. Od září 1952 byla do provozu uvedena další lůžka gynekologicko-porodního oddělení. Celkem tehdy nemocnice disponovala třistatřicetisedmi lůžky. Do roku 1981 pokračoval vzestup počtu lůžek až na téměř čtyřista.Neustále se rozvíjíme*Po překonání nejasností v otázkách privatizace došlo v roce 1999 k realizaci plánů na modernizaci a rekonstrukci ambulancí, operačních sálů a lůžkové části nemocnice. Tyto aktivity postupně směřují k vybudování komplexu moderní nemocnice odpovídající evropskému standardu.* Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, je součástí sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. Kvalifikovaně zajišťuje zdravotní péči léčebnou, diagnostickou, ošetřovatelskou, rehabilitační, preventivní, poradenskou a lékárenskou. Nemocnice vlastní certifikát ISO 9001 pro všechna oddělení. Příroda léčí s námi*Hodonínská nemocnice také obhospodařuje jeden z největších parků ve městě včetně skleníků a zimní botanické zahrady se sbírkou cykasovitých rostlin nadregionálního významu.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zdravotnictví

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Hodonín

Odměna: Náborový příspěvek

Termín uzávěrky: 1. 12. 2022

Zveřejněno: 1. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: MUDr. František Černý

Kontaktní telefon: 518306354

Kontaktní email: kuzmova@nemho.cz

Další kontakt: Mgr. Bohdana Kuzmová Křepinská

přijmeme lékaře/lékařku pro interní oddělení

Požadujeme:

  • VŠ lék. směru, absolventa, základní kmen či specializaci v oboru vnitřní lékařství
  • občanskou bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

  • možnost získání ubytování
  • zaměstnanecké výhody
  • náborový příspěvek
  • podpora dalšího vzdělávání
  • účast na kongresech a seminářích
Na standardních odděleních Interního pracoviště pracují jak atestovaní lékaři, tak i lékaři v přípravě na atestaci pod dohledem starších kolegů. Samostatná pracoviště jsou obsazena plně kvalifikovanými lékaři s příslušnými platnými licencemi ČLK.V rámci vyšetřování trávicího traktu je využíváno velmi dobře vybavené pracoviště endoskopických metod, kdy se běžně provádějí vyšetření gastrofibroskopická, kolonoskopická, rektoskopická, ve spolupráci s RDG pracovištěm potom ERCP. Konsiliární činnost je zajištěna v rámci neurologie samostatným pracovištěm disponujícím možností vyšetření EEG a EMG. Další konsilia např. hematologická a onemocnění plic jsou zajištěna příslušnými pracovišti v areálu nemocnice.
Běžná je spolupráce s RDG pracovištěm, které disponuje moderními přístroji včetně jednoho z posledních typů CT. Během hospitalizace je možno onkologicky nemocným pacientům podávat během hospitalizace i chemoterapii na chemoterapeutickém stacionáři.
Ministerstvo zdravotnictví udělilo internímu oddělení v roce 2021 akreditaci v oboru vnitřní lékařství dle nových vzdělávacích programů.
Tato akreditace opravňuje naše pracoviště vychovávat lékaře v oboru vnitřní lékařství.