Skip to main content

Lékař/lékařka pro ARO, absolvent

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Popis zaměstnavatele:

Ctíme tradice* V roce 2010 byla v areálu nemocnice odhalena pamětní busta prvního prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garigue Masaryka , jehož jméno nemocnice nese od roku 1997.V roce 2022 oslavíme 70 let* Nemocnice byla otevřena 1. 5. 1952. Tehdy byla zprovozněna lůžka interního oddělení, chirurgického oddělení, dětského oddělení a také lůžka oddělení očního. Od září 1952 byla do provozu uvedena další lůžka gynekologicko-porodního oddělení. Celkem tehdy nemocnice disponovala třistatřicetisedmi lůžky. Do roku 1981 pokračoval vzestup počtu lůžek až na téměř čtyřista.Neustále se rozvíjíme*Po překonání nejasností v otázkách privatizace došlo v roce 1999 k realizaci plánů na modernizaci a rekonstrukci ambulancí, operačních sálů a lůžkové části nemocnice. Tyto aktivity postupně směřují k vybudování komplexu moderní nemocnice odpovídající evropskému standardu.* Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, je součástí sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. Kvalifikovaně zajišťuje zdravotní péči léčebnou, diagnostickou, ošetřovatelskou, rehabilitační, preventivní, poradenskou a lékárenskou. Nemocnice vlastní certifikát ISO 9001 pro všechna oddělení. Příroda léčí s námi*Hodonínská nemocnice také obhospodařuje jeden z největších parků ve městě včetně skleníků a zimní botanické zahrady se sbírkou cykasovitých rostlin nadregionálního významu.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zdravotnictví

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Hodonín

Odměna:

Termín uzávěrky: 1. 3. 2022

Zveřejněno: 1. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: MUDr. František Černý

Kontaktní telefon: 518306354

Kontaktní email: kuzmova@nemho.cz

Další kontakt: Mgr. Bohdana Kuzmová Křepinská

Jak vypadá vaše budoucí pracoviště?

V současné době ARO poskytuje zdravotní péči na třech navzájem propojených úsecích. Celkem zde pracuje 8 lékařů, z toho 1 na částečný pracovní úvazek a 20 sester. Všichni lékaři jsou atestovaní v oboru A + R. 

Anesteziologická část oddělení se zabývá převážně spoluprací s operačními i neoperačními obory na 11 pracovištích v nemocnici TGM v Hodoníně. Ročně se podá více než 3000 anestézií, denně zajišťuje anesteziologickou péči nepřetržitě 24 hodin. Lékař ARO zhodnotí zdravotní stav pacienta , doporučí předoperační přípravu s ohledem na zátěž a neodkladnost operačního výkonu.

Tuto činnost vykonává anesteziologický tým, převážně v prostorech nových operačních sálů, k čemuž využívá moderní anesteziologické přístroje. Převážné většině těchto nemocných poskytuje po anestetickou péči, a to jak hospitalizovaným, tak i ambulantním pacientům.

Tuto činnost vykonává anesteziologický tým, převážně v prostorech nových operačních sálů, k čemuž využívá moderní anesteziologické přístroje. Převážné většině těchto nemocných poskytuje poanestetickou péči, a to jak hospitalizovaným, tak i ambulantním pacientům.

Následná intenzivní péče (NIP)- od 1. 6. 2020 je v provozu také samostatné oddělení následné intenzivní péče (NIP) o kapacitě 5 lůžek. Jedná se o péči, která je poskytována pacientovi se stanovenou diagnózou, u něhož došlo ke stabilizaci stavu po zvládnutí náhlého kritického onemocnění a jehož stav vyžaduje částečnou nebo úplnou podporu základních životních funkcí.

Co požadujeme?

VŠ lékařského směru i absolventa, základní kmen či specializaci v oboru, občanskou bezúhonnost, zdravotní způsobilost.

A co nabízíme?

Individuálně možnost získání ubytování,  zaměstnanecké výhody, náborový příspěvek a podporujeme další vzdělávání i

účast na kongresech a seminářích.