Skip to main content

kontrolor/kontrolorka oddělení Krajského živnostenského úřadu

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 22.980Kč do 33.790Kč + možnost osobního ohodnocení a odměn

Termín uzávěrky: 1. 3. 2022

Zveřejněno: 15. 2. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Žišková

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

• koordinuje, metodicky usměrňuje a komplexně vykonává cenovou kontrolu v územní působnosti Jihomoravského kraje;
• samostatně vykonává dozor v oblasti regulace reklamy, ukládá případná nápravná opatření
• organizačně zajišťuje za Krajský živnostenský úřad (dále jen „KŽÚ“) výkon cenových kontrol a kontrol na úseku regulace reklamy;
• souhrnně vykonává specializované odborné činnosti na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti KŽÚ KrÚ JMK;
• kontroluje výkon přenesené působnosti na obce s rozšířenou působností v oblasti živnostenského podnikání; organizačně tyto kontroly zajišťuje;
• provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele krajského úřadu na úseku živnostenského podnikání a kontrolní činnosti;
• zajišťuje agendu v oblasti ochrany spotřebitele a za oddělení KŽÚ agendu v oblasti stížností aj.

Pokud Vás činnost obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa. Všem zájemcům děkujeme!