Skip to main content

Kontrolor/kontrolorka oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly odboru kontrolního a právního

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 23.390,- KČ DO 34.370,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 28. 2. 2023

Zveřejněno: 8. 11. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Kalábová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Kontrolor/kontrolorka oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly odboru kontrolního a právního

Místo výkonu práce: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: Pracovní pozice je zaměřena na vykonávání kontrol všech agend zajišťovaných pracovníky KrÚ JMK, jedná se např. o kontroly administrace dotací, pracovních postupů dle interních předpisů, zadávání veřejných zakázek a dalších činností dle konkrétních pokynů ředitele KrÚ JMK. Oddělením je také zajišťována koordinace veškeré kontrolní činnosti celého úřadu a s tím související analýza a zpracovávání různých reportních zpráv, oddělení stanovuje hlavní směry rozvoje kontrolního systému Jihomoravského kraje, vyhodnocuje účinnost kontrolních systémů jednotlivých odborů KrÚ JMK a navrhuje zdokonalování jejich kvality, zpracovává koncepci a metodiku kontrolní činnosti KrÚ JMK.
Úspěšný uchazeč/uchazečka může očekávat práci v přátelském kolektivu, při které využije své vědomosti v oblasti veřejné správy, ekonomiky, účetnictví či veřejné podpory a při které rozšíří své znalosti o fungování krajské samosprávy.

Kontaktní pracovnice: Mgr. Iveta Kalábová, vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly,
e-mail: kalabova.iveta@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 651 256

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu ekonomického směru
• znalost ekonomické agendy, veřejné správy, problematiky dotací a veřejné podpory, účetnictví
• znalost příslušné legislativy: zákona o krajích, zákona o finanční kontrole, zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, orientace v problematice veřejných zakázek, další zvláštní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem, všeobecný přehled
o dění v Jihomoravském kraji
• další požadavky:
o dobrou uživatelskou znalost MS Office,
o komunikační, formulační a organizační schopnosti,
o analytické myšlení, schopnost aktivně přistupovat k řešení problému,
o schopnost samostatné i týmové práce,
o pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
o vítána praxe ve veřejné správě,
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
o iniciativa, zodpovědnost, pečlivost, přesnost, vysoké pracovní nasazení,
o schopnost argumentovat,
o výborný písemný a slovní projev.

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• stabilní pracovní prostředí, pružnou pracovní dobu, příjemný pracovní kolektiv,
• pět týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1 000 Kč/rok,
• Edenred Benefits Card ve výši 6 000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• pracovní prostředí s moderním vybavením.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 28. února 2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná  místa.

Všem zájemcům děkujeme!