Skip to main content

hlavní účetní oddělení účetnictví odboru ekonomického

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 23.390,- Kč do 34.370,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 11. 2. 2024

Zveřejněno: 6. 5. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Wasserbauer

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Místo výkonu práce:         Žerotínovo náměstí 3, BRNO

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10

Termín nástupu:                 01.03.2024 – popř. dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: zodpovědnost za vedení účetnictví o pokladnách a vybraných bankovních účtech Jihomoravského kraje – účtování o pohybech v pokladnách a na bankovních účtech, účtování pohledávek a závazků. Účtování peněžního fondu. Výkon pozice hlavní účetní ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, na svěřeném úseku účetnictví. Spolupráce s ostatními odbory JMK.

 

Kontaktní pracovník:     Ing. Jiří Wasserbauer, vedoucí oddělení účetnictví odboru ekonomického   telefon 541 651 278; e-mail: wasserbauer.jiri@jmk.cz

                                              

Mgr. Martina Kučerová, oddělení personální odboru kancelář ředitele     telefon 541 651 230, e-mail: kucerova.martina@jmk.cz

 

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • studijní obor: nejlépe ekonomika, veřejná správa
 • zvláštní odborná způsobilost: při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
  • vítána praxe zejména v oblasti účetnictví územních samosprávných celků a rozpočtové skladby (není podmínkou)
  • dobrá znalost nástrojů Microsoft Office
  • ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
  • schopnost týmové spolupráce, komunikační schopnosti
  • schopnost nárazově absorbovat velké množství informací
  • odolnost vůči zátěži
  • samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, adaptabilita.

 

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days
 • osobní přístup mentora během zkušební doby a jistota odborné podpory ze strany kolegů
 • pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv
 • příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, Edenred Card
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení
 • firemní mateřskou školku
 • široké možnosti dalšího vzdělávání
 • možnost práce na dálku jeden den v týdnu.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11.02.2024. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Pokud Vás obsazované místo zaujalo, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa. Všem zájemcům děkujeme!