Skip to main content

EIT Food RIS Fellowships

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: EIT Food Hub, VSCHT Praha

Popis zaměstnavatele:

EIT Food is Europe’s leading food innovation initiative, made up of a consortium of over 50 partners from leading businesses, startups, research centres and universities across Europe with the aim of making the food system more sustainable, healthy and trusted.Supported by the EU, we invest in projects, organisations and individuals that share our goals for a healthy and sustainable food system. We unlock innovation potential in businesses and universities and create and scale agrifood startups to bring new technologies and products to market. And we equip entrepreneurs and professionals with the skills needed to transform the food system, and educate and inspire the next generation.

Parametry

Typ: Stáž

Kategorie: Potravinářský průmysl

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Praha 6

Odměna:

Termín uzávěrky: 31. 3. 2022

Zveřejněno: 29. 3. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Monika Tomaniová

Kontaktní telefon: 731 625 010

Kontaktní email: eitfoodhub@vscht.cz

Další kontakt:

Spouštíme přihlášky do programu EIT Food RIS Fellowships a Talents 2022
Rozviňte svůj talent u nejlepších agro-potravinářských hráčů v EU během placené stáže!
 
Zveme studenty různých zaměření, kteří chtějí získat praxi v zemědělsko-potravinářském sektoru! Špičkové technologie, marketing, komunikace, inovace, moderní laboratoře, to vše a ještě více na vás čeká během placené stáže EIT Food RIS Fellowships 2022!
 
Pro koho je program určen?

 

EIT Food nabízí placené stáže v délce 3-6 měsíců, a to v následujících dvou programech:

 

RIS FELLOWSHIPS

·       pro studenty (min. Bc.) nebo absolventy magisterského studia(do dvou let po ukončení)

·       stipendium ve výši 650-1350 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže).

 

RIS TALENTS

·       pro doktorandy a mladé post-doktorandy (do dvou let po ukončení)

·       stipendium ve výši 850-1800 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže).

 

V roce 2022 budou možnosti stáží flexibilní a přizpůsobené aktuální situaci v Evropě a možnostem pro cestování. Je možné zvolit jednu z těchto variant:

·       Online, on-site nebo hybridní variantu

 
Program RIS Fellowships a RIS Talents umožňuje stáže studentům a absolventům s různým vzděláním, jako např:

·       Oblast marketingu, projektového řízení, analýzy dat, průzkumu trhu, prodeje, IT, programování, apod.

·       Biologie, chemické inženýrství, potravinářství, potravinářská technologie, procesní inženýrství, farmaceutická technologie, apod.

 
Jak se přihlásit?

 

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 31. března 2022

Vyplňte krátkou online přihlášku a nahrajte minutové video:

·       Pro program RIS Fellowships ·       Pro program RIS Talents
Link pro registraci: ZDE Link pro registraci: ZDE
Budeme vás podporovat ve všech fázích výběrového procesu a při vlastní stáži.
 
Více informací o programu najdete ZDE
Přečtěte si také informační brožuru o projektu nebo se podívejte na krátké video z předchozího ročníku. Můžete si poslechnout i podcasty s úspěšnými absolventy předešlých ročníků ZDE.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na místní koordinátory projektu (na Moniku Tomaniovou, monika.tomaniova@vscht.cz; tel.: 731 625 010), na Editu Ryšlavou (edita.ryslava@vscht.cz), nebo organizátory stáží (Martyna Czerniakowska, mczerniakowska@wz.uw.edu.pl).
 
EIT Food Hub Czech Republic

www.eitfoodrisfellowships.eu