Skip to main content

Absolventský program pro lékaře 2023/2024

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Popis zaměstnavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Historie druhého největšího zaměstnavatele v Olomouckém kraji sahá až do roku 1896.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zdravotnictví

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: I.P. Pavlova 6, Olomouc

Odměna:

Termín uzávěrky: 30. 1. 2023

Zveřejněno: 7. 12. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Odehnalová

Kontaktní telefon: 588 446 325

Kontaktní email: kariera@fnol.cz

Další kontakt: 588442483

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Absolventského programu vypisují výběrové řízení k obsazení pracovní pozice lékař/asistent

Požadavky:
– VŠ vzdělání lékařského směru – absolvent 2023;
– zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění;
– účast na SVOČ, odborných stážích, zahraničních studijních pobytech výhodou;
– doložitelná publikační činnost výhodou;
– znalost anglického jazyka.

Nabízíme:
– možnost dalšího odborného růstu, zařazení do programu profesního vzdělávání mladých lékařů se zaměřením na rozšíření vědomostí v oblastech úzce propojených s medicínskou praxí;
– možnost vědeckovýzkumné činnosti;
– aktivní působení na LF UP;
– soustavné odborné vzdělávání na akreditovaných pracovištích, perspektiva zařazení se do stálého týmu lékařů špičkového zdravotnického a vědeckého zařízení;
– příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity;
– nekuřáckou politiku organizací;
– konkurenceschopné finanční ohodnocení.

K písemné žádosti je třeba doložit:
– strukturovaný životopis;
– motivační dopis s uvedením preferencí oboru (max. 3 priority);
– potvrzení o váženém průměru známek během celého studia-v době podání žádosti;
– písemné doporučení ze strany akademického pracovníka z lékařské fakulty, případně doporučení odborníka z praxe výhodou;
– podmínkou přihlášení se do výběrového řízení je trestní bezúhonnost uchazeče.

Doporučená část písemných dokladů:
– dokladovaná účast na SVOČ s výsledky (případné hodnocení školitele);
– dokladovaná účast na stážích, zahraničních studijních pobytech;
– dokladovaná publikační činnost.

Výše úvazku u FNOL 1,0, u LF UP 0,2. Bližší informace k programu viz. Metodika Absolventského programu FNOL a LF UP 2023/2024.
FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Přihlášky je možné zaslat nejpozději do 30. ledna 2023 prostřednictvím tlačítka „ODPOVĚDĚT“, které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci „Kariéra a vzdělávání“ v záložce „Kariéra a vzdělávání“ (http://kariera.fnol.cz/kariera/). V případě zaslání většího počtu příloh soubor zkomprimujte (ZIP).

Odkaz na pozici -> https://www.lmcg2.com/pd/1607432230/?rps=202