Skip to main content

Etický kodex zaměstnavatele

Jako zaměstnavatel, který má zájem uvést nabídku práce na webu Kariérního centra Univerzity Palackého v Olomouci, či organizace poptávající dobrovolníky ve spolupráci s Dobrovolnickým centrum Univerzity Palackého v Olomouci, se zavazujete  dodržovat tyto vyšší standardy a etické zásady.

  • Rovnost a nediskriminace: Zavazujete se k poskytování rovných příležitostí všem uchazečům bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, náboženství, národnost, sexuální orientaci, věk, postižení nebo jakoukoli jinou chráněnou skupinu. Vaše nabídka práce by měla být založena pouze na schopnostech a kvalifikacích uchazečů.
  • Transparentnost a spravedlnost: Zavazujete se k poskytování jasných a přesných informací o nabídce práce, včetně požadovaných dovedností, kvalifikací a pracovních podmínek. Měli byste se také zavázat k férovému a objektivnímu výběrovému procesu a poskytování zpětné vazby uchazečům.
  • Ochrana osobních údajů: Zavazujete se k dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Měli byste zajistit, že osobní údaje uchazečů budou zpracovávány transparentně, na základě příslušného právního důvodu a pouze pro účely týkající se nabídky práce. Dále byste měli zajistit bezpečné uchovávání a správu těchto údajů.
  • Profesionální chování: Zavazujete se k zachování profesionálního chování a respektu ve všech interakcích s uchazeči. To zahrnuje dodržování zákonů, etických norem a firemních pravidel, jako je ochrana soukromí, osobnostních práv a vystříhání se sexualizovaného a genderově podmíněného násilí.
  • Rozvoj a růst zaměstnanců či dobrovolníků: Zavazujete se k podpoře rozvoje a růstu zaměstnanců nebo dobrovolníků. To může zahrnovat poskytování příležitostí pro další vzdělávání, školení a mentorství. Měli byste také zajistit, že pracovní prostředí je podporující, inkluzivní a umožňuje zaměstnancům nebo dobrovolníkům dosáhnout svého plného potenciálu.
  • Transparentnost a komunikace: Zavazujete se k transparentnosti a otevřené komunikaci s uchazeči. To zahrnuje poskytování odpovědí na jejich otázky a poskytování pravidelných aktualizací v průběhu výběrového procesu.

Tento Etický kodex by měl sloužit jako základní rámec pro vaše jednání při uvádění nabídky práce na webu Kariérního centra a Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci. Je důležité, abyste dodržovali nejen zákony, ale také popsané vyšší etické standardy a přispívali k vytváření spravedlivého a respektujícího pracovního prostředí pro všechny uchazeče.