Skip to main content

#workshop: Věda goes to sociální sítě | Young UP scientists‘ meeting – Setkání doktorandů a mladých vědců UP|

#workshop: Věda goes to sociální sítě

Workshop se zaměří na způsoby komunikace a prezentace vědy na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. Je libo používat memečka? Máme v Česku vědecké influencery? A proč by vlastně měla věda patřit na sítě? To si povíme na workshopu Young scientists UPOL meeting/První konferenci doktorandů a mladých vědců UPOL… Dozvíte se taky jak začít propagovat svůj výzkum nebo projekt na sociálních sítích, jakou komunikaci pro to zvolit, jaké sociální sítě vybrat, jak popularizovat vědu a oslovit tak ke spolupráci třeba i lidi z praxe nebo investory. 

Workshop povede Petr Cieslar, manažer sociálních médií Akademie věd ČR a absolvent UPOL.

O Petrovi: Vědu začal popularizovat v Pevnosti poznání, pak se podílel na YT pořadu Akademická čtvrthodinka (FF UPOL), za který celý tým dostal cenu SCIAP AV ČR.  Má několik ocenění za tvorbu popularizačních videí v ceně Neuron Prima ZOOM, pak TOP RATED za nejlepší profil na sociálních sítích roku 2018 a 3. místo v kategorii „Nejlepší využití sociálních sítí“ v roce 2019 v soutěži Zlatý středník pořádanou PR Klubem ČR.  Seminářem/webinářem už prošlo víc než 200 lidí, kteří popularizují vědu, pracují v PR, působí jako doktorandi a vědci.

Termín konání: 21. 9. 2021, 14:00 – 16:00

Místo konání:  Young UP scientists‘ meeting – Setkání doktorandů a mladých vědců UP, Pevnost poznání


Registrace je umožněna jen studentům a zaměstnancům po přihlášení

Datum: 21. 9. 2021

Čas: 14:00

Místo: 
Pevnost poznání