Skip to main content

Staňte se profesionály v kultuře a kreativních oborech!

Specializovaný blok prezentací nabízející definici moderního pojmu „kulturní a kreativní odvětví“ a především doporučující, jak ve sféře KKO hledat praxi či začít s podnikáním.
Soustředit se budeme na evropskou, národní i regionální strategii takzvaných KKO, na aktivity univerzity i na možnosti zapojení se na katederní úrovni.
Ve druhé části bude objasněno, jaké existují typy subjektů (neziskový i komerční sektor, OSVČ) a jaká pravidla lze očekávat při vstupu do zaměstnání, při samostatné podnikatelské činnosti (freelance) či během zakládání firmy. Cílem je nabídnout praktický návod úspěšného začlenění do praxe již během studia a usnadnění uplatnitelnosti po absolutoriu UP.
Přednáškový blok je vhodný především pro studenty/absolventy oborů vážících se k informačním technologiím, umění, kultuře, médiím, lingvistice, managementu, marketingu, trávení volného času, pedagogice a vzdělávání.
Prezentující:
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.: Katedra divadelních a filmových studií. Specializace na praktický management kultury, vedoucí Kreativního oddělení UP, ambasador Kreativního Česka.
Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D.: Ekonom, vedoucí Katedry ekonomických a manažerských studií FF UP, specialista na podnikání a neziskovou sféru.
Akce probíhá v rámci projektu Creative University.

Registrace je umožněna jen studentům a zaměstnancům po přihlášení

Datum: 1. 12. 2021

Čas: 17:00

Místo: 
Studentský klub, Zbrojnice, Biskupské nám 1