Skip to main content

Šetrná sebeobrana

Sebeobrana a bezpečnost se stávají v současnosti stále více aktuálními tématy kvůli velmi rychle rostoucímu společenskému napětí, jež vychází z aktuálních globálních problémů, jako ozbrojené konflikty, imigrační krize, či stále složitější systém místní i mezinárodní legislativy, jež může být v řadě případů silně matoucí.

Cílem tohoto workshopu je:

– seznámit se s praktickým významem zákonů v ČR upravujících ochranu vlastního života, života blízkých a osobního majetku

– osvojení si základních postupů a technik při kontaktu s rizikovými situacemi v běžném životě

– seznámení se zásadami bezpečného chování a s psychologickými aspekty souvisejícími s rizikovými situacemi

– Odstranit mýty o sebeobraně a bezpečnostních prostředcích

Program workshopu:

9:00-9:30 – Praktické vysvětlení legislativy ČR týkající se sebeobrany a ochrany majetku, ochrana a prioritizace vlastního života a života blízkých 

9:30-10:15 – Technický úvod do sebeobrany a základní zásady bezpečnosti

10:15-10:30 Psychologie konfliktu

10:30-10:40 Přestávka

10:40-11:10 – Obrana proti aktivnímu útoku

11:10-11:30 – Obrana proti útoku ve stísněném prostoru

11:30-11:40 Skupinová obrana (smečka VS dav)

11:40-12:00 Exkurz do bezpečnostních prostředků a mýty o nich + Dotazy účastníků

Co s sebou?

sportovní oblečení, mikina (ideálně něco staršího, co se může poškodit), pití.

Místo konání: ZŠ Terera; Tererovo náměstí 1, 779 00 Olomouc

Lektoři:

Petr Mocek

Úpolovým sportům se věnuji skoro celý svůj život, kdy mé hlavní zaměření bylo vždy na sebeobranu. I přes zkušenosti s velkým počtem dalších bojových stylů jsem se vždy snažil hledat jejich využití v oblasti ochrany vlastního zdraví a zdraví druhých. Věřím, že každý bojový styl má své využití v určitých podmínkách a že každá zkušenost nás může posouvat jak fyzicky, tak i mentálně.

V minulosti jsem pracoval u bezpečnostní agentury, což mě vedlo k touze dále rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti osobní ochrany, kvůli čemuž jsem absolvoval řadu seminářů, soustředění a školení v České republice i zahraničí. V současnosti se snažím předávat své nasbírané zkušenosti jako instruktor sebeobrany činný na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a také ve sportovním klubu ve Zlíně.

Martin Hruška

Již od dětství se zabývám studiem bojových sportů a bojových umění. Měl jsem tu čest při svém studiu potkat spoustu skvělých lektorů jak již v Čechách, tak i v zahraničí, kteří formovali můj pohled na bojové systémy.

Studium bojových systémů jsem postupně směřoval ne na jejich sportovní využití, ale na využití v sebeobranně. Proto jsem začal předávat své zkušenosti jako lektor v klubu sebeobrany pro veřejnost.

Kdysi platilo že “Špatná technika umírá se svým majitelem!”, proto já vyučuji jen techniky, které sice nevypadají na pohled úžasně, ale jsou funkční. To že fungují jsem si mohl ověřit za více jak 20 let služby v jednom z bezpečnostních sborů v Olomouckém kraji, kde taktéž vedu výuku sebeobrany.

 


Registrace je umožněna jen studentům a zaměstnancům po přihlášení

Datum: 27. 4. 2024

Čas: 09:00

Místo: 
ZŠ Terera; Tererovo náměstí 1, 779 00 Olomouc