Skip to main content

Studentský koordinátor dobrovolníků

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Popis zaměstnavatele:

Posláním Dobrovolnického centra UP je zprostředkovat kontakt mezi studentským a akademickým prostředím a institucemi, jež zajišťují pomoc lidem, kteří ji potřebují.Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice.Ve spolupráci se studenty a pracovníky UP a dalšími subjekty podporujeme téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity.

Parametry

Typ: Dobrovolnická příležitost

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden: pocethod

Místo výkonu práce: Olomouc

Termín uzávěrky: 30. 9. 2023

Zveřejněno: 9. 8. 2023

Vhodné pro středoškoláky? ss

Kontakty

Pokud máte zájem o tuto nabídku, kontaktujte nás na dobrovolnictvi@upol.cz

Studentský koordinátor dobrovolníků je členem Dobrovolnického centra UP (DC UP); jeho úkolem je vytváření komunitní atmosféry a bezpečného a pozitivního prostředí pro dobrovolníky, jejich motivace, koordinace i administrativní agenda s tím spojená. K tomu má k dispozici podporu kolegů z DC UP i Kariérního centra UP (KC UP) a dalších členů týmu. Uvítáme i jeho spolupráci na plánování aktivit a propagaci DC UP, zapojíme ho do koncepčních porad a setkání.

Hledáme otevřenou a komunikativní osobnost s respektem k práci dobrovolníků; rádi bychom studenta s vizí dlouhodobějšího působení v centru. Práci si bude moci do jisté míry sám řídit, částečně bude vázán harmonogramem akademického roku a aktivitami DC UP. Předpokládáme, že v semestru budeme potřebovat jeho kapacitu cca 40 hodin za měsíc. Za práci nabízíme odměnu formou stipendia nebo dohody o provedení práce.

 Náplň práce

  • (Vy)Tvoření komunity dobrovolníků | péče o dobrovolníky – organizace akcí pro dobrovolníky, neformální setkávání;
  • Nábor dobrovolníků | vstupní pohovory;
  • Organizace a vedení školení dobrovolníků;
  • Administrativa spojená s přijímáním nových zájemců o dobrovolnictví a s ukončením dobrovolnické činnosti | průběžná správa databáze dobrovolníků;
  • Vyhodnocování dobrovolnické činnost – zajištění zpětné vazby od dobrovolníků z jejich dobrovolnické činnosti;
  • Zjišťování potřeb dobrovolníků;
  • Koordinace komunikace a spolupráce mezi dobrovolníky a DC UP.

Těšíme se!

Mgr. Vladimíra Sedláčková, manažerka DC UP

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová Ph.D, garantka DC UP

Mgr. et Mgr. Nika Tótová, koordinátorka DC UP