Skip to main content

Referent/referentka právní agendy (PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA) oddělení legislativního a právního odboru kontrolního a právního

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden: 40

Místo výkonu práce: Brno - město

Odměna: 25 280 - 37 170 Kč, DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 28. 6. 2024

Zveřejněno: 13. 6. 2024

Kontakty

Kontaktní osoba: Jana Musilová

Kontaktní telefon: 541651205

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Mgr. Radomír Zimek, 541 651 235

Referent/referentka právní agendy (PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA) oddělení legislativního a právního odboru kontrolního a právního

(pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou)

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka právní agendy zajišťuje metodickou činnost v oblasti ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Komplexně zabezpečuje agendu žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje právní konzultace v rámci KrÚ JMK. Zastupuje Jihomoravský kraj a jeho orgány před soudy, aj.

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • studijní obor: právo,
 • znalost příslušné legislativy: problematika ochrany osobních údajů; postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů – znalost zákona o krajích, zákona o obcích, problematiky samosprávy; zákona o svobodném přístupu k informacím; občanské právo, obchodní právo, správní řád; problematika veřejné podpory; všeobecný přehled o dění v Jihomoravském kraji,
 • splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • další požadavky:
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problému,
 • tvůrčí a analytické myšlení,
 • výborné komunikační, organizační i prezentační schopnosti,
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
 • pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.

Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny placené „sick days“,
 • stravenky,
 • příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc,
 • Edenred Benefits Card 6000 Kč/rok,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

 

Místo výkonu práce:      Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Platové podmínky:         platová třída 11 dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, po zapracování možnost osobního ohodnocení a odměn odpovídající výkonu.

Termín nástupu:              co nejdříve – dle dohody

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 28.06.2024.

Tuto přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Kontaktní pracovník:        Mgr. Radomír Zimek, pověřen vedením odboru kontrolního a právního,
tel.: 541 651 235, e-mail:
zimek.radomir@jmk.cz

nebo další informace na: www.jmk.cz

                                                                                                     Těšíme se na setkání s vámi!