Skip to main content

referent/ka pro vzdělávání oddělení vzdělávání odboru školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Vzdělávání

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280Kč do 37.170Kč + možnost osobního ohodnocení a odměn

Termín uzávěrky: 27. 6. 2024

Zveřejněno: 15. 2. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Vybíral

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referenta/referentky pro vzdělávání oddělení vzdělávání odboru školství

 

Hledáme zkušeného kolegu pro oblast mateřských a základních škol, který má hluboké porozumění pro potřeby vzdělávání ve školství. Ideální kandidát by měl disponovat odbornými znalostmi
a současně by měl být schopen poskytovat efektivní metodickou pomoc školám, zřizovatelům
i veřejnosti v dané oblasti škol.

 

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka pro vzdělávání zpracovává zejména podklady
a vydává rozhodnutí související s výkonem samostatné a přenesené působnosti v oblasti školství se zaměřením na problematiku mateřských škol, základních škol s mateřskými školami, školních družin a školních klubů. Při své činnosti vychází zejména ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje agendu v oblasti mateřských škol, základních škol s mateřskými školami, školních družin a školních klubů v návaznosti na kompetence kraje (konkurzní řízení, řízení v rejstříku škol a školských zařízení, odvolací řízení apod.). Provádí konzultační a metodickou činnost v dané problematice. Spolupracuje s řediteli škol, se zákonnými zástupci, s dalšími organizacemi a odborníky v dané oblasti. Připravuje podklady a analýzy pro koncepční a strategické dokumenty Jihomoravského kraje např. Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji
a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje za danou oblast škol.

 

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: výhodou magisterský studijní program pedagogického směru nebo zaměřený na veřejnou správu
 • znalosti oboru: agenda školství zejména ve vztahu k předškolnímu a základnímu vzdělávání
 • zvláštní odborná způsobilost ve školství (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • rutinní splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • vítána praxe ve školství nebo ve veřejné správě
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů
 • velmi dobré komunikační, organizační i prezentační schopnosti
 • znalost práce s MS Office
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, odolnost vůči zátěži
 • řidičské oprávnění skupiny B výhodou.

 

Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky
 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené Sick Days,
 • stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, účast na odborných konferencích,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Místo výkonu práce:      Cejl 73, BRNO

Platové podmínky:         platová třída 11 dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, po zapracování možnost osobního ohodnocení a odměn odpovídající výkonu

Termín nástupu:              01.08.2024, případně dle dohody

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 27.06.2024.

Tuto přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

 

Kontaktní pracovník:

Mgr. Oldřich Vybíral, vedoucí oddělení vzdělávání odboru školství,
telefon 541 653 521, e-mail:
vybiral.oldrich@jmk.cz

Mgr. Jana Musilová, oddělení personální odboru kancelář ředitele,
telefon 541 651 205, e-mail: musilova.jana@jmk.cz

 

nebo další informace na: www.jmk.cz

 

                                                                                                     Těšíme se na setkání s vámi!

 

 

 

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.