Skip to main content

Psycholog PPP – pracoviště Jihlava nebo pracoviště Havlíčkův Brod

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: PPP a SPC Vysočina

Popis zaměstnavatele:

PPP a SPC Vysočina je školské poradenské zařízení. Zřizovatelem je Kraj Vysočina.Od 1. 7. 2016 došlo ke sloučení všech pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center zřizovaných Krajem Vysočina do jednoho subjektu - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina.Jsme připraveni nabídnout pomoc při posouzení předpokladů dětí, žáků a studentů, a to nejen tam, kde se zdá být nějaký problém ve vývoji dispozic dítěte, ale i tam, kde lze očekávat naopak určitou akceleraci rozvoje schopností či jejich nerovnoměrnost. Víme, že je důležité, aby především rodiče měli reálnou představu co od dítěte očekávat, poradíme jak na ně působit, jak je rozvíjet, co mu nabízet. To vše samozřejmě nejenom v souvislosti se školou, ale s celým vývojovým obdobím a zdravotním stavem dětí i mladistvých.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Jihlava, Havlíčkův Brod

Odměna:

Termín uzávěrky: 31. 8. 2023

Zveřejněno: 24. 5. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: PhDr. Věra Trávníková

Kontaktní telefon: 567 572 416

Kontaktní email: steidlova@pppaspcvysocina.cz

Další kontakt:

Hledáme kolegyni/kolegu na pracovní pozici psycholog – pracoviště Jihlava úvazek 0,5 – 1,00; H. Brod – úvazek 1,00 (dvě volná pracovní místa). Termín nástupu ihned, případně dle dohody.

V případě zájmu o bližší informace volejte:  tel.: 774 106 932; e-mail: travnikova@pppaspcvysocina.cz

Požadované vzdělání: ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie  –  v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., § 19.