Skip to main content

právník/právnička oddělení legislativní a právní odboru kontrolního a právního

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 25.280,- KČ DO 37.170,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 31. 10. 2022

Zveřejněno: 3. 2. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Radomír Zimek

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Radka Kovářová

Referent/referentka právní agendy (PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA) oddělení legislativního a právního odboru kontrolního a právního (pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou)
Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka právní agendy zajišťuje metodickou činnost v oblasti ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Komplexně zabezpečuje agendu žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje právní konzultace v rámci KrÚ JMK. Zastupuje Jihomoravský kraj a jeho orgány před soudy, aj.

Kontaktní pracovník: Mgr. Radomír Zimek, pověřen vedením odboru kontrolního a právního, tel.: 541 651 235, e-mail: zimek.radomir@jmk.cz
Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• studijní obor: právo
• znalost příslušné legislativy: problematika ochrany osobních údajů; postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů – znalost zákona o krajích, zákona o obcích, problematiky samosprávy; zákona o svobodném přístupu k informacím; občanské právo, obchodní právo, správní řád; problematika veřejné podpory; všeobecný přehled o dění v Jihomoravském kraji
• splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• další požadavky:
o schopnost samostatné i týmové práce
o schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
o tvůrčí a analytické myšlení
o výborné komunikační, organizační i prezentační schopnosti
o ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
o pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.

Nabízíme:
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• pět týdnů dovolené, 3 dny plně placené „sick days“,
• stravenky,
• příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc,
• Edenred Benefits Card 6000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 31.10.2022. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!