Skip to main content

Právník/právnička – soudní spory a majetek státu

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Ministerstvo financí

Popis zaměstnavatele:

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, hazardní hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, příspěvek ke stavebnímu spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Právní služby

Počet hodin za týden: 40 hodin

Místo výkonu práce: Letenská 15/525, 118 10 Praha 1

Odměna: platová třída 15 - (39 820 Kč - 59 020 Kč) + osobní příplatek

Termín uzávěrky: 3. 7. 2024

Zveřejněno: 14. 6. 2024

Kontakty

Kontaktní osoba: Josef Pokorný

Kontaktní telefon: 603 724 409

Kontaktní email: kariera@mfcr.cz

Další kontakt: katerina.horynova@mfcr.cz

Baví Vás soudní agenda a zajímává Vás možnost podílet se na legislativě?
Pak hledáme právě Vás!
Právník/čka, specialista/ka na soudní spory a majetek státu

• Místo výkonu služby v centru Prahy – ulice Letenská
• Služební poměr na dobu neurčitou (15. platová třída)
• Termín pro podávání přihlášek do 3. července 2024
• Předpokládaný termín nástupu je srpen až září 2024
• Hledáme: ideálně zkušeného právníka, dle okolností i talentovaného a pracovitého absolventa
• Výhodou: chuť využít svých schopností prací pro stát
• Jedná se o nadstandardně zajímavou práci v oboru s pohodovým kolektivem

Činnost oddělení:
Oddělení Právní podpora a majetkové poskytuje právní podporu v problematice nakládání s majetkem státu státním institucím napříč veřejným sektorem. Do jeho agendy spadá pestrá směs úkolů – zejména soudní spory, legislativa, metodika, právní rozbory, smluvní agenda.

Co bude Vaše práce?
Vybraný uchazeč bude zastupovat ministerstvo v soudních sporech, bude se podílet na legislativním procesu ve věcech majetku státu, dále bude sepisovat právní rozbory, metodologická stanoviska, tvořit a připomínkovat smluvní dokumentaci.

Co Vám můžeme nabídnout?
• 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna a až 5 dní studijního volna ročně
• Možnost práce z domova až 4 dny v měsíci a pružnou služební dobu
• Čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelovou kartu MultiSport
• Možnost umístění dítěte v dětské skupině
• Platový tarif až 59 020 Kč dle započitatelné praxe , možnost přiznání osobního příplatku, příležitostné odměny
• Možnost stravování v budově ministerstva
• Zvýhodněné tarify mobilního operátora pro zaměstnnace a jejich rodinné příslušníky

Co je na pozici potřeba?
• Komunikační a organizační dovednosti
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s odborných zaměřením Právo, právní a veřejnosprávní činnost
• Způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně Důvěrné – v případě nevlastnění prověrky nebrání možnosti přijetí, vše potřebné se zajistí po nástupu
• Trestní bezúhonnost

Veškeré informace naleznete zde: Právník/Právnička, specialista/specialistka na soudní spory a majetek státu | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)